Nav tas svaigākais Senāta spriedums, bet labi parāda tendenci. Būvnieku PVN krimināllieta: izkrāpts miljons nodokļos (fiktīvi apakšnieki) = 3 gadi valdei. Aizskaitīja izkrāpto uz Igaunijas uzņēmuma kontiem = vēl 2 gadi klāt.

Kas notika?

2008.- 2010.g. kāda SIA atskaitīja priekšnodokli par nenotikušiem darījumiem un tādējādi samazināja arī UIN bāzi. Nodokļi novirzīti citu nodokļu segšanai, kā arī pārskaitīti uz 3 dažādiem uzņēmumiem, t.sk. 2 apsūdzētā kontrolētiem uzņēmumiem Igaunijā. Kopā valsts tādējādi zaudējusi virs EUR 1 milj. Te labi saskatāma tiesu praksē izveidojusies robeža starp nodokļu izkrāpšanu un līdzekļu legalizēšanu – iegūtās naudas novirzīšanu 3 uzņēmumiem tās tālākai izmantošanai. Rezultātā SIA valdes loceklis notiesāts par izvairīšanos no nodokļiem uz 3 gadiem, par līdzekļu legalizēšanu – uz 4, kopā – uz 5.

Cik kompetenti nodokļos ir krimināltiesību eksperti?

Nākamo Senāta sprieduma daļu pārlasīju vairākas reizes: “.. radot iespēju valstij nesamaksāto PVN nepamatoti novirzīt reāli veiktu ar nodokli apliekamu darījumu nodrošināšanai un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanai.” Radot iespēju? Vai soda par iespēju radīšanu vai par nozieguma paveikšanu? Darījumu nodrošināšanai? Vai tad izkrāpj PVN apliekamu darījumu nodrošināšanai?

Ko apgalvoja advokāts kasācijas sūdzībā?

  • Ja komercsabiedrība ir reģistrēta publiskajā komercreģistrā, tā nevar būt fiktīvs uzņēmums.
  • Jāņem vērā, ka šobrīd fiktīva uzņēmējdarbība nav kriminalizēta.

Bez komentāriem.

AML iet roku rokā ar nodokļiem

Arī šajā lietā skaidri redzams, ka ar izkrāptā PVN aizskaitīšanu uz Latvijas un Igaunijas uzņēmumu kontiem pie nodokļu panta klāt nāk arī AML pants un pēkšņi 3 gadu aiz restēm vietā ir 5 gadi.

Saskaņā ar Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumu par 2017.– 2019. g. viens no būtiskākajiem reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas rada NILL draudus nacionālā līmenī, ir izvairīšanās no nodokļu nomaksas un citi noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā.

Ar pilno rakstu varat iepazīties  Jāņa Taukača nodokļu bloga ierakstā !