Jāņa Taukača bloga vietne – https://taukacs.blog/

 

Pagājušā nedēļā Forbes iepazīstināja ar prezidenta Baidena izvēlēto ASV nodokļu administrācijas vadītāju – Daniel Werfel, advokātu, kurš šobrīd ir pasaulē labi zināmās Boston Consulting Group partneris. Kāpēc tas likās interesanti? Savā iepazīšanās vizītē ASV Senātā (te ir visas sarunas video) viņš izklāstīja savu vīziju nodokļu administrācijas attīstīšanai. Uz sēdi, starp citu, viņš ieradās kopā ar sievu, bērniem un pat vecākiem.

Nodokļu administrācijas prioritātes un principi

BCG ir pasaules klases, uz klientu apkalpošanu kā reliģiju vērsts uzņēmums. Tādam arī jābūt nodokļu administrēšanas pamata principam – klientu apkalpošana pasaules klases līmenī. Papildus tam viņš uzsvēra arī citus principus, kurus viņš vēlētos piemērot:

 • Nodokļu maksātāju tiesību likuma stingru ievērošanu, ko viņš pārlasot katru dienu un kura pamata principi ir (zem katra no principiem ir daudz detalizētāks to atšifrējums):
  • Tiesības būt informētam – tiesības zināt, kas viņiem jādara, lai ievērotu nodokļu likumus. Viņiem ir tiesības saņemt skaidrus skaidrojumus par likumiem un IRS procedūrām visās nodokļu veidlapās, instrukcijās, publikācijās, paziņojumos un sarakstē. Viņiem ir tiesības būt informētiem par IRS lēmumiem par saviem nodokļu kontiem un saņemt skaidrus paskaidrojumus par rezultātiem.
  • Tiesības uz kvalitatīvu pakalpojumu – tiesības saņemt ātru, pieklājīgu un profesionālu palīdzību no IRS, lai ar viņiem runātu viegli saprotamā veidā un būtu iespēja runāt ar uzraugu par neatbilstošu servisu.
  • Tiesības maksāt ne vairāk kā pareizo nodokļa summu.
  • Tiesības apstrīdēt IRS nostāju un tikt uzklausītam – tiesības celt iebildumus un sniegt papildu dokumentāciju, reaģējot uz oficiālām IRS darbībām vai ierosinātajām darbībām, sagaidīt, ka IRS savlaicīgi un godīgi izskatīs viņu iebildumus un dokumentāciju.
  • Tiesības pārsūdzēt IRS lēmumu neatkarīgai komisijai – tiesības uz taisnīgu un objektīvu pārsūdzību par IRS lēmumiem.
  • Tiesības zināt gala termiņus – tiesības zināt maksimālo laiku, kas viņiem ir nepieciešams, lai apstrīdētu IRS nostāju, kā arī maksimālais laiks, kas IRS ir vajadzīgs, lai veiktu konkrēta nodokļu revīziju vai iekasētu nodokļu parādu.
  • Tiesības uz privātumu – tiesības sagaidīt, ka jebkura IRS izmeklēšana, pārbaude vai izpildes darbība atbildīs likumam un nebūs vairāk traucējoša, kā nepieciešams, un tiks ievērotas visas pienācīgas procesa tiesības, tostarp kratīšanas un konfiskācijas aizsardzība, un attiecīgā gadījumā tiks nodrošināta uzklausīšana.
  • Tiesības uz konfidencialitāti – tiesības sagaidīt, ka jebkāda informācija, ko viņi sniedz IRS, netiks izpausta, ja vien to nebūs atļāvis nodokļu maksātājs vai likums. Nodokļu maksātājiem ir tiesības sagaidīt, ka pret darbiniekiem, deklarāciju sagatavotājiem un citiem, kas nelikumīgi izmanto vai izpauž nodokļu maksātāju deklarācijas informāciju, tiks veikti atbilstoši pasākumi.
  • Tiesības uz pārstāvību – tiesības pēc savas izvēles uz pilnvarotu pārstāvi, kas viņus pārstāvēs IRS, kā arī tiesības vērsties pēc palīdzības Mazo ienākumu nodokļu maksātāju klīnikā, ja viņi nevar atļauties pārstāvniecību.
  • Tiesības uz godīgu un taisnīgu nodokļu sistēmu – tiesības sagaidīt, ka nodokļu sistēma ņems vērā faktus un apstākļus, kas varētu ietekmēt viņu pamatā esošās saistības, maksātspēju vai spēju sniegt informāciju savlaicīgi.
 • Pārmaiņu menedžments.
 • Nodokļu plaisas samazināšana, fokusējoties uz lielajiem nodokļu izkrāpšanas gadījumiem, nepalielinot auditu skaitu mazajiem.

Svaigāko mūsu nodokļu administrācijas vadītājas I.Jaunzemes interviju varam noklausīties te.