Ja SIA pieder daudzdzīvokļu ēka un tā izīrē dzīvokļus un īres līgumi nav reģistrēti zemesgrāmatā, tā saņem juridisko personu NĪN rēķinu ar 1,5% likmi. Ja šie dzīvokļi piederētu iedzīvotājiem, likme būtu 0,2-0,6%.

 

 

Ko tieši par juridisko personu NĪN nosaka likums?

Kritērijs juridisko personu NĪN 1,5% likmes piemērošanai ir, ja ēku izmanto saimnieciskās darbības veikšanai (nevis tā pieder juridiskai personai). Tik tālu diskriminācijas nav – norma visiem piemērojama vienādi. Tālāk likums tomēr ļauj piemērot komersantiem samazinātās likmes vien gadījumā, ja īres līgumi reģistrēti zemesgrāmatā. Te paliek interesanti.

Pirmkārt, te diskriminētas tieši fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību, bet nav komersanti. Taču pieņemsim, ka šo nav jātulko tik burtiski.

Tagad iedomāsimies, ka dzīvokļu ēkas īpašniekam īpašumā ir vairākas ēkas, ar desmitiem dzīvokļu katrā. Tas šķiet nesamērīgs administratīvais slogs – reģistrēt katru individuālu īres līgumu ZG. Turklāt, līgumi var būt terminēti. Tātad, jāizseko arī šādu turpināto līgumu pārreģistrācijai ZG.

Atcerēsimies, ka NĪN taksācijas periods ir kalendārais gads, tā kā uz gadu noslēgta līguma reģistrācija ZG janvārī ir bezjēdzīga – pašvaldība atsūtīs 1,5% rēķinu par visu gadu. NĪN aprēķina no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī.

Kādēļ ir izveidojusies šāda situācija un kādi būtu tās iespējamie risinājumi – lasiet šajā nodokļu bloga ierakstā !