Tas, vai Vidzemes iedzīvotājus ar autobusiem no vasaras vidus pārvadās Konkurences padomes atklātā pārvadātāju karteļa viens no iesaistītajiem AS “Nordeka”, būs atkarīgs no Autotransporta direkcijas (ATD). Pati “Nordeka” ir pārliecināta, ka uzņēmums pārvadājumus no 1. jūlija var sākt veikt, bet tam nepiekrīt cits pārvadātājs – AS “CATA”, kurš pasažierus Vidzemē pārvadājis līdz šim.

Pagarinājums bez iemesla

Pirms vairāk nekā diviem gadiem – 2021. gada pavasarī – ATD noslēdza desmit gadu līgumus ar “Nordeka” par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Cēsu, Limbažu un Siguldas maršrutos.

Pārvadājumi “Nordeka” bija jāuzsāk 2022. gada 1. jūlijā. Tomēr pagājušā gada maija sākumā līdzšinējais pārvadātājs šajos maršrutos – AS “CATA” – saņēma vēstuli no ATD, kurā paustas bažas, ka “Nordeka” jūlijā pārvadājumus nevarēs sākt veikt.

“CATA” pārstāvis Lotārs Dravants iepriekš “Delfi Bizness” apliecināja, ka no ATD puses sākotnēji nācis piedāvājums “CATA” nodrošināt pārvadājumus attiecīgajos “Nordekas” maršrutos dažus mēnešus, jau 2022. gada rudenī to atkal ļaujot darīt “Nordeka”. Tomēr “CATA” ar to nav bijusi mierā, tādēļ līgums ar “CATA” tika noslēgts uz gadu – līdz 2023. gada 30. jūnijam – ar iespēju pagarināt vēl uz gadu. Tādējādi ATD grozīja iepirkuma līgumus un deva “Nordeka” vairāk laika sagatavoties pārvadājumu sākšanai. “CATA” un SIA “Tukuma auto” šos grozījumus pārsūdzēja Administratīvajā rajona tiesā, kas atzina, ka ATD nebija nekāda pamata piešķirt “Nordeka” papildus laiku.

Pašu līgumu ATD ar “Nordeku” gan nelauza, bet vienlaikus šā gada marta sākumā paziņoja, ka, pamatojoties uz Administratīvās rajona tiesas spriedumu, tiks sludināts jauns iepirkums pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai Cēsu, kā arī Siguldas, Limbažu maršrutos.

Šāds ATD lēmums pieņemts, pamatojoties arī uz Konkurences padomes iepriekš atklāto pārvadātāju karteli.

Jauns konkurss izsludināts vēl nav, bet “Nordeka” Administratīvās tiesas spriedumu pārsūdzēja Augstākās tiesas Senātā, kurš kasācijas tiesvedību lietā ierosināt atteicās. Tādējādi stājās spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums, kas atzina par prettiesiskām starp ATD un “Nordeku” noslēgtās vienošanās par grozījumiem līgumos.

Sorainen advokātes komentārs

1. jūlijs strauji tuvojas, tomēr aizvien nav skaidrs, kurš pārvadātājs vedīs pasažierus Cēsu, Limbažu un Siguldas maršrutos.

“CATA” advokāte Katrīne Pļaviņa-Mika no zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” uzskata, ka Senāta lēmums norāda ATD pagaidu valdei un juristiem, ka tai jāatkāpjas no līgumiem ar “Nordeka” Vidzemē.

“Diemžēl līdz pat pēdējam brīdim un pretēji publiski norādītajam, ATD lūdza Senātu atcelt spriedumu. Senāta lēmums, MK lēmums, kā arī Ministru prezidenta virsuzdevums neatstāj ATD citu ceļu kā vienpusēji atkāpties no līgumiem,” komentē Pļaviņa-Mika.

Advokātes pieminētais MK lēmums ir saistīts ar valdības sēdē aprīļa beigās skatīto informatīvo ziņojumu par iespēju pirms termiņa izbeigt ar SIA “Latvijas sabiedriskais autobuss”, AS “Liepājas autobusu parks” un “Nordeka” noslēgtos iepirkuma līgumus pasažieru reģionālo pārvadājumu jomā, piedzīt zaudējumus un nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Starp šiem pārvadātājiem Konkurences padome bija konstatējusi aizliegtu vienošanos reģionālas nozīmes pasažieru pārvadājumos.

Konkurences padomes konstatētais pārvadātāju kartelis

Konkurences padome par aizliegtu vienošanos reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos piemērojusi naudas sodu kopumā 1,975 miljonu eiro apmērā trim reģionālajiem pasažieru pārvadātājiem – AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Nordeka” un SIA “Latvijas sabiedriskais autobuss”. Tostarp “Liepājas autobusu parkam” piemērota soda nauda 862 700 eiro apmērā, “Nordeka” – 637 600 eiro apmērā, bet “Latvijas sabiedriskajam autobusam” – 474 600 eiro apmērā.

Soda nauda kompānijām piemērota par vienošanos Autotransporta direkcijas organizētajos iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutos uz desmit gadiem.

Visi pārvadātāji Konkurences padomes lēmumu pārsūdzējuši tiesā. Avots: Konkurences padome Informatīvā ziņojuma secinājumos minēts, ka līgumus par pārvadājumiem Cēsu, Limbažu un Siguldas maršrutos varētu vienpusēji izbeigt, jo pārvadātājs nav sācis nodrošināt pakalpojumu atbilstoši līgumu nosacījumiem.

Savukārt 18. aprīlī Ministru kabinets arī uzdeva Satiksmes ministrijai izvērtēt ATD bijušās valdes atbildību par šo un citu iepirkumu organizēšanu un līgumu slēgšanu.

Tomēr ATD un “Nordeka” līgums aizvien vēl nav lauzts. ATD valdes priekšsēdētājs Artūrs Caune Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē šonedēļ informēja, ka direkcija, piesaistot ārējus neatkarīgus ekspertus, līdz 30. maijam plāno izvērtēt, vai pēc Senāta atteikšanās ierosināt kasācijas sūdzību pēc “Nordeka” iesnieguma, pārvadātājs varēs no 1. jūlija veikt reģionālos pārvadājumus Vidzemē.

Aģentūra LETA ziņo, ka Saeimas komisijas sēdē Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dins Merirands skaidroja, ka šis tiesas lēmums nav viennozīmīgs, jo tajā nav nepārprotami pausts, kas attiecīgajā situācijā jādara ATD. Tāpēc ATD nolēmusi piesaistīt ārējus ekspertus, lai situāciju izvērtētu.

Caune pauda, ka šobrīd jautājums ir ne tikai par attiecīgo tiesas lēmumu, bet arī tā nozīmi kontekstā ar Konkurences padomes lēmumu par reģionālo pārvadātāju karteli. Tāpēc ATD pieņēmusi lēmumu veikt neatkarīgu izvērtējumu, lai pēc iespējas ātri pieņemtu tiesisku lēmumu.

Viņš uzsvēra, ka visi lēmumi par turpmāko sabiedriskā transporta nodrošināšanu jāpieņem līdz 30. maijam, kas arī ir termiņš, līdz kuram jāpaziņo esošajam pārvadātājam “CATA”, vai ar to tiks pagarināts līgums, vai arī no 1. jūlija Cēsu, Limbažu un Siguldas maršrutos pakalpojumu sāks nodrošināt “Nordeka”.

CATA ir gatavi turpināt

“CATA” ir gatava turpināt darbu arī pēc 1. jūlija. Tā kā “Nordeka” vēl nav uzsākusi pārvadāt pasažierus Vidzemē, tiesa atzina, ka līgumi nav saglabājami jebkādu sabiedrības interešu dēļ, pārliecināta “CATA”.

“Ne ATD, ne Ministru kabinets nav tiesīgi tagad no jauna preparēt šo jautājumu publiskās diskusijās. Ir iestājušies līgumos skaidri paredzētie apstākļi, kurus nevar atcelt un kuri skaidri uzdod ATD atkāpties no līgumiem ar “Nordeka” Vidzemē,” norāda “CATA” pārstāvji.

Pārvadātājs uzsver, ka tam ir finanšu, tehniskie un cilvēkresursi pārvadājumu turpināšanai arī pēc 1. jūlija – līdz jauna konkursa izsludināšanai. Cerams, bez karteļa, piebilst “CATA”.

“”CATA” paļaujas, ka ATD izpildīs tiesas spriedumu šajā strīdā”, norāda pārvadātāja pārstāvji.
Pārvadājumus no 1. jūlija sākt ir gatava arī “Nordeka”. Šo maršrutu izpildē uzņēmums ieguldījis vairāk nekā astoņus miljonus eiro un pēdējie jaunie iepirkuma prasībām atbilstošie autobusi tika saņemti aprīlī, “Delfi Bizness” norāda “Nordeka” valdes priekšsēdētājs Genrihs Peršteins.

Viņš arī atzīmē, ka uzņēmums sākotnēji prasīja krietni īsāku līguma izpildes pagarināšanas termiņu, savukārt galīgais pagarinājums – 12 mēneši – tika noteikts tikai tāpēc, ka “CATA” nebija ar mieru sniegt pakalpojumu īsākā periodā.

“Nordeka” uzskata – lai arī Senāts atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību, svarīgāks ir kāds cits tiesas secinājums. Proti, Senāts norādījis, ka Administratīvās rajona tiesas spriedumā ierakstītajam teikumam par pienākuma uzlikšanu lauzt jeb izbeigt līgumus nav saistoša spēka attiecībā uz pasūtītāja tālāko rīcību attiecībā uz iepirkuma līgumiem, kā arī ATD ir jānovērtē aktuālo tiesisko situāciju pēc sprieduma spēkā stāšanās. Tādējādi, “Nordeka” ieskatā, lēmums par pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu pašlaik ir ATD jautājums. Taču jebkurā gadījumā “Nordeka” ir gatava uzsākt pakalpojumu sniegšanu.

Ja līgums ar “Nordeku” tomēr netiks turpināts, tad pārvadātājs paredz, ka nākamos 3-4 gadus ATD būs spiesta piešķirt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības bez atklātām procedūrām un konkurences.

Peršteins apgalvo, ka līgumu neturpināšanas gadījumā, pirmkārt, būs nepieciešams Satiksmes ministrijas valsts budžeta pieprasījums sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai. Tāpat, pēc viņa sacītā, ņemot vērā minēto Augstākās tiesas Senāta rīcības sēdes lēmumu, ATD nav atbrīvota no pienākuma atlīdzināt zaudējumus “Nordekai”.