Jaunie izslēgšanas noteikumi Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā dod pasūtītājam novērtējuma brīvību par to, kas ir profesionālās darbības pārkāpums, pietiekamas norādes par konkurences tiesību pārkāpumu un Latvijas vai Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpumiem vides, sociālo vai darba tiesību jomā, darba koplīgumu, ģenerālvienošanos vai nodarbinātības jomas starptautisko konvenciju prasībās.

Mūsu kolēģe Katrīne Pļaviņa-Mika informē par aktualitātēm publisko iepirkumu jomā.

Raksta turpinājums pieejams ŠEIT.