2020. gada 16. jūlijā Eiropas Savienības Tiesa spriedumā lietā Schrems II (lieta Nr. C-311/18 Data Protection Commissioner pret Facebook Ireland Ltd, Maximilian Schrems1) atzina par neatbilstošām Eiropas Savienības (turpmāk – ES) datu aizsardzības prasībām ES un ASV “privātuma vairogu” (Privacy Shield). Spriedumam ir ietekme uz tiem datu nodošanas procesiem, kas līdz šim tika pamatoti uz šo speciālo datu nodošanas režīmu, un datu pārziņiem, lai nodotu datus uz ASV, turpmāk ir jāizvēlas citas datu aizsardzības garantijas.

Ar pilnu rakstu iespējams iepazīties šeit.