Laikraksts Jurista Vārds iepazīstina ar mūsu kolēģi, zvērinātu advokāti Agitu. Līdz šim “Jurista Vārdā” publicēti četri viņas raksti, pirmais – 2013. gadā. Visas publikācijas pieejamas Autoru katalogā portālā juristavards.lv.

Mūsu kolēģe Agita Sprūde sniedz atbildes uz jautājumiem, kā, piemēram, par jurista ikdienu nākotnē un citiem.

Atbildes uz intervijas jautājumiem atradīsiet ŠEIT.