Mainoties dzīvojamās telpas īres tiesiskajam regulējumam (un tieši – pieņemot Dzīvojamo telpu īres likumu1 (turpmāk – Īres likums)), ir vairāki tiesību jautājumi, kas palikuši neskarti, un vairāki, kuros likumdevējs ir veicis izmaiņas. Pie pēdējiem noteikti pieskaitāmi jautājumi saistībā ar īrnieka un dzīvojamā telpā iemitināto personu tiesībām un pienākumiem. Šā raksta mērķis ir atspoguļot galvenās izmaiņas, kas minētajos jautājumos veiktas līdz ar jaunā Īres likuma pieņemšanu, kā arī norādīt uz iespējamiem problēmjautājumiem, kas varētu rasties, piemērojot šā likuma normas praksē.

Raksta autors – vecākais jurists Jorens Jaunozols.

Ar pilnu rakstu iespējams iepazīties ŠEIT.