[1] Satversmes tiesa (turpmāk – ST) 2022. gada 10. martā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021-24-03 “Par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 24.18 punkta (redakcijās, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam) (turpmāk – apstrīdētā norma) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 91. panta pirmajam teikumam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam” (turpmāk – Lieta). Apstrīdētā norma stājās spēkā tūlīt pēc ārkārtējās situācijas beigām un veidoja daļu no tiesiskā regulējuma, kas kalpoja Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mīkstināšanai tirdzniecības jomā.

Mūsu kolēģa Linarda Ābelītes raksta turpinājums pieejam ŠEIT.