Apskatu par divu nedēļu izmaiņām sagatavoja jurista palīdzes Sabīne Stirniņa un Gabriela Mora Petroviča.

 

Būvniecība un nekustamais īpašums

Grozījumi Dzelzceļa likumā

Izsludināts: 31.10.2022.

Grozījumi nepieciešami, lai aktualizētu valstij piederošās vai piekrītošās zemes publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā izmantošanu atbilstoši Civillikuma trešajai A nodaļai par apbūves tiesību.

Dzelzceļa likums papildināts ar apbūves tiesības piešķiršanas regulējumu – attiecīgi par šādas tiesības piešķiršanu lemj Satiksmes ministrija, sākotnēji lūdzot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam izvērtēt un iesniegt Satiksmes ministrijā gan lietderības apsvērumus, gan ietekmi uz dzelzceļa drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

Darba attiecības

Grozījumi Darba likumā

Izsludināts: 27.10.2022.

Grozījumi nepieciešami, lai palielinātu minimālo mēneša darba algu (620 EUR) no 2023. gada 1. janvāra un 2024. gada 1. janvāra (700 EUR).

Ar izmaiņām pārējās Baltijas valstīs – Latvijā minimālā darba alga palika nemainīga. Papildu ņemot vērā, ka Latvijā ir otrā zemākā minimālā alga Eiropas Savienībā, tā būtiski atpaliek no emigrācijas mērķa valstīm.

 

Dažādi

Grozījumi Civillikumā

Izsludināts: 25.10.2022.

Likumprojekta mērķis ir pilnveidot bezmantinieku mantas un bezīpašnieka lietas tiesību institūtus. Līdz ar to likumprojekts paredz izdarīt šādus grozījumus:

  • 1) veikt dažādus nepieciešamos pilnveidojumus bezmantinieku mantas un bezīpašnieka lietas regulējumā, nodrošinot tā atbilstību mūsdienu tendencēm un tiesiskajai situācijai;
  • 2) noteikt, ka bezmantinieku manta un bezīpašnieka lieta likumā noteiktajos gadījumos piekrīt arī pašvaldībai;
  • 3) noteikt, ka manta, kas paliek pēc juridisko personu izbeigšanās, kā bezīpašnieka lieta, piekrīt valstij vai likumā noteiktos gadījumos pašvaldībai.

Grozījums Tiesu izpildītāju likumā

Izsludināts: 25.10.2022.

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumu likuma 73. panta trešajā daļā, paredzot precizēt kreditoru pretenziju pieteikšanas kārtību, novēršot praksē pastāvošās dažādās izpratnes attiecībā uz mantojuma atstājēja kreditoru tiesībām un pienākumiem. Ar grozījumiem noteikts, ka mantojuma atstājēja nenodrošināto kreditoru pretenzijas vērtē zvērināts tiesu izpildītājs.

Likums stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Grozījumi Krimināllikumā

Pieņemts 3. lasījumā: 27.10.2022.

Grozījumi Krimināllikumā noteic kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, vai par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Grozījums Ceļu satiksmes likumā

Pieņemts 3. lasījumā: 27.10.2022.

Grozījums ir nepieciešams, lai īstenotu ideju likumprojektā “Grozījumi Krimināllikumā” noteikt kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, vai par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Līdz ar to likumā noteikta administratīvā atbildība tikai par velosipēda, elektroskrejriteņa vai mopēda vadīšanu vai mācīšanu vadīt mopēdu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles. Grozījums paredz skaidri norobežotu administratīvo atbildību no kriminālatbildības, jo transportlīdzekļa vadītājiem turpmāk kriminālatbildība par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā iestāsies sākot no 1,5 promilēm.

Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

Izsludināts: 27.10.2022.

Grozījums nepieciešams, lai noteiktu lielāku valsts atbalstu strādājošiem vecāku atbalsta saņēmējiem, vecāku pabalstu līdzšinējo 30% vietā paaugstināt līdz 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.

Likums stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.