Publicēti PVN ‘ātro risinājumu’ skaidrojumi

Eiropas komisija š.g. 31.martā publicēja PVN ‘ātro risinājumu’ (stājās spēkā mūsu PVN likumā ar 1.1.2020 kopā ar attiecīgajām divām ES regulām – 2018/1909 un 2018/1912) skaidrojumus latviski[1]. Atgādināšu, ka šīs izmaiņas skar tādus jautājumus, kā preču piegāde uz noliktavu, ķēdes darījumi, atbrīvojums preču piegādēm ES ietvaros, transportēšanas pierādījumi. Par to visu jau publicējām mūsu rakstus iepriekš un interesentiem labprāt nosūtīšu – rakstiet vai zvaniet man.

Krievijas tiesa – ekonomiskās būtības pārsvars pār uzņēmumu korporatīvo struktūru

Joprojām fascinē Krievijas tiesu nodokļu domu dziļums, gluži tāpat kā Indija bieži vien ir pasaules nodokļu teoriju avangardā. Nesen, 25.02.20., Krievijas tiesa kārtējo reizi skatījās cauri uzņēmumu korporatīvajai struktūrai pēc to ekonomiskās būtības. Krievijā t.s. plānās kapitalizācijas (aizdevumu procentu atskaitīšanas) ierobežojumi attiecas uz gadījumiem, kad procentus Krievijas uzņēmums izmaksā saistītam ārzemju uzņēmumam. Krievijas administrācija un tiesa uzskatīja, ka arī procentu UIN atskaitīšanas ierobežojumi attiecas arī uz aizdevumiem starp diviem Krievijas uzņēmumiem, jo tos abus kontrolē uzņēmums Kiprā. Lai gan Latvijas UIN likums paredz piemērot plānās kapitalizācijas ierobežojumus arī darījumiem starp Latvijas uzņēmumiem (parasti vienīgais izņēmums ir aizdevumi no finanšu institūcijām), te ir vairāk stāsts par to, ka Eiropā arvien biežāk administrācijas visdažādākās situācijās mēģina uz ekonomiskās būtības bāzes izbraukt, lai pagrieztu nodokļu normas sev vēlamā virzienā. Jāuzmanās un šaubu gadījumā jānodrošinās ar uzziņām.

Vācijas tiesa – citas ES valsts filiāles zaudējumi izmantojami galvenā uzņēmuma valstī

Vācijas uzņēmumam bija filiāle Polijā, kas darbojās ar zaudējumiem. Tādēļ Vācijas uzņēmums Polijas filiāli likvidēja. Vācijas nodokļu administrācija tomēr nepiekrita, ka uzņēmums Vācijā izmantos Polijas filiāles zaudējumus Vācijas UIN aprēķinam. Tomēr Vācijas tiesa nepiekrita un lēma uzņēmumam par labu, atsaucoties uz attiecīgo ES tiesas lietu[2]. G.k. Vācijas un ES tiesas balstās uz argumentu, ka zaudējumi vairs nav izmantojami filiāles valstī, bet Vācija pret Polijas filiāles zaudējumiem nedrīkst attiekties savādāk, kā pret Vācijas filiāles zaudējumiem.

WTS

Mūsu starptautiskais nodokļu konsultantu tīkls WTS[3] laidis klajā marta PVN ziņu numuru: https://wts.com/global/knowledge/global-vat-newsletter

[1] https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/explanatory_notes_2020_quick_fixes_lv.pdf

[2] Bevola and Jens W. Trock (Case C-650/16).

[3] www.wts.com iespējams, kādam neatkarības jautājumu dēļ svarīgi, ka šajā globālajā tīklā nav audita pakalpojumu sniedzēju.