Atjauninājumi veikti 2023. gada 27. februārī

Gadu kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma un agresijas kara pret Ukrainu, ES pieņem savu 10. ekonomisko un individuālo sankciju paketi 

Importa-eksporta kontrole un ierobežojumi

Pieņemtais lēmums nosaka turpmākus eksporta aizliegumus kritiskām tehnoloģijām un rūpniecības precēm, piemēram, elektronikai, specializētiem transportlīdzekļiem, mašīnu daļām, kravas automašīnu un reaktīvo dzinēju rezerves daļām, kā arī precēm būvniecības nozarei, kuras var tikt novirzītas Krievijas militārpersonām, piemēram, antenām. vai celtņi.

Ierobežoto preču sarakstā, kas varētu veicināt Krievijas aizsardzības un drošības sektora tehnoloģisko uzlabošanu, tagad tiks iekļauti papildu jauni elektroniskie komponenti, kas tiek izmantoti kaujas laukā iegūtajās Krievijas ieroču sistēmās, tostarp bezpilota lidaparāti, raķetes, helikopteri, kā arī īpaši reti sastopami. zemējuma materiāli, elektroniskās integrālās shēmas un termokameras.

Mērķtiecības ir arī divējāda lietojuma preces. 27.februārī pieņemtais lēmums paplašina to subjektu sarakstu, kuri tieši atbalsta Krievijas militāro un rūpniecisko kompleksu tā agresijas karā, par papildu 96 vienībām, tādējādi nosakot tiem stingrākus eksporta ierobežojumus.

Pirmo reizi šajā sarakstā būs iekļautas septiņas Irānas vienības, kas ražo militārus bezpilota lidaparātus, kurus Krievijas militārpersonas izmantojuši savā agresijas karā, tostarp pret civilo infrastruktūru.

Turklāt Padome nolēma aizliegt ES eksportētu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju tranzītu caur Krieviju, lai izvairītos no pasākumu apiešanas.

Visbeidzot, tiek noteikti papildu ierobežojumi tādu preču importam, kas Krievijai rada ievērojamus ieņēmumus, piemēram, asfaltam un sintētiskajai gumijai.

 Apraide

Lai risinātu Krievijas Federācijas sistemātisko, starptautisko dezinformācijas un informācijas manipulāciju kampaņu, kuras mērķis ir destabilizēt tās kaimiņvalstis, ES un tās dalībvalstis, Padome ierosināja apraides licenču apturēšanas procesu diviem papildu plašsaziņas līdzekļiem: RT Arabic un Sputnik. arābu valoda. Šīs tirdzniecības vietas atrodas pastāvīgā tiešā vai netiešā Krievijas Federācijas vadības pakļautībā, un tās ir izmantojušas savām nepārtrauktajām un saskaņotajām dezinformācijas un kara propagandas darbībām, kas leģitimizē Krievijas agresiju un mazina atbalstu Ukrainai. Saskaņā ar Pamattiesību hartu šie pasākumi netraucēs šiem plašsaziņas līdzekļiem un to darbiniekiem ES veikt darbības, kas nav apraides, t. pētījumi un intervijas.

 Kritiskā infrastruktūra

Šodien pieņemtais lēmums ierobežo Krievijas pilsoņu iespējas ieņemt jebkādus amatus ES kritisko infrastruktūru un vienību pārvaldes struktūrās, jo Krievijas ietekme šajās struktūrās var apdraudēt to labu darbību un galu galā radīt un apdraudēt būtisku pakalpojumu sniegšanu Eiropas pilsoņiem. .

 Enerģija

Padome ieviesa aizliegumu nodrošināt gāzes uzglabāšanas jaudu (izņemot daļu SDG iekārtu) Krievijas valstspiederīgajiem, lai aizsargātu gāzes piegādes drošību ES un izvairītos no Krievijas veiktās gāzes piegādes ieroču izmantošanas un tirgus riskiem. manipulācijas.

 Ziņošanas pienākumi

Lai nodrošinātu aktīvu iesaldēšanas aizliegumu efektivitāti, Padome nolēma ieviest detalizētākus ziņošanas pienākumus par fondiem un saimnieciskajiem resursiem, kas pieder sarakstā iekļautām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir iesaldētas vai uz kurām attiecās kāda kustība īsi pirms iekļaušanas sarakstā. Padome arī ieviesa jaunus ziņošanas pienākumus dalībvalstīm un Komisijai par Krievijas Centrālās bankas imobilizētajām rezervēm un aktīviem. Turklāt gaisa kuģu ekspluatantiem būs jāpaziņo par neregulāriem lidojumiem savas valsts kompetentajām iestādēm, kuras pēc tam informēs pārējās dalībvalstis.

Individuālie saraksti

Papildus ekonomiskajām sankcijām Padome nolēma sarakstā iekļaut ievērojamu skaitu papildu personu un vienību.

Trīs Krievijas bankas ir pievienotas to subjektu sarakstam, uz kuriem attiecas aktīvu iesaldēšana un aizliegums darīt pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus.

Lasītāju ērtībai – saite uz jaunpievienotu personu sarakstu.

 

Atjauninājumi veikti 2023. gada 10. februārī

 

 

Nosaka naftas produktu cenu griestus.

Ar PADOMES LĒMUMU (KĀDP) 2023/252 2023. gada 4. februārī ir ieviesti jaunie grozījumi Padomes Regulai (ES) Nr. 833/2014 un Lēmumam 2014/512/KĀDP.

Ar pilno aprakstu par naftas produktu veidiem un to cenu griestu ierobežojumiem iespējams iepazīties ŠEIT.

Ir ieviests vēl viens nosacījums atbrīvojumam no sekojošiem aizliegumiem:

 • tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai finansējumu, vai finansiālu palīdzību saistībā ar tādas jēlnaftas un tādu naftas produktu, kas uzskaitīti PADOMES LĒMUMĀ 2014/512/KĀDP XIII pielikumā un kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri eksportēti no Krievijas, tirdzniecību, starpniecību un transportu, tai skaitā ar pārkraušanu no kuģa uz kuģi, uz trešām valstīm

un

 • no 2022. gada 5. decembra ir aizliegts tirgot, būt par to starpnieku vai transportēt, tai skaitā ar pārkraušanu no kuģa uz kuģi, uz trešām valstīm jēlnaftu ar KN kodu 2709 00 un no 2023. gada 5. februāra – naftas produktus ar KN kodu 2710 , kuri uzskaitīti PADOMES LĒMUMĀ 2014/512/KĀDP XIII pielikumā, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri ir eksportēti no Krievijas.

No 2023. gada 5. februāra naftas produktiem ar KN kodu 2710, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri ir eksportēti no Krievijas un kuru iepirkuma cena pārsniedz PADOMES LĒMUMĀ 2014/512/KĀDP XI pielikumā noteikto attiecīgo cenu, un kuri iekrauti kuģī iekraušanas ostā pirms 2023. gada 5. februāra un izkrauti galamērķa ostā pirms 2023. gada 1. aprīļa.”.

Pievienots detalizētāks apraksts “jēlnaftas un naftas produktu” definīcijai, ar kuru iespējams iepazīties ŠEIT.

Atjauninājumi veikti 2023. gada 6. februārī

 

Aizliegums saistībā ar NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Perviy kanal

No 2023.gada 27.janvāra operatoriem ir aizliegts pārraidīt vai kā citādi sekmēt to, ka tiek pārraidīts NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Perviy kanal juridisko personu, vienību vai struktūru saturs. Aizliegts minēto juridisko personu saturu pārraidīt vai izplatīt ar jebkādiem līdzekļiem, piemēram, kabeļtelevīziju, satelītu, interneta protokola televīziju, interneta pakalpojumu sniedzējiem, interneta video koplietošanas platformām vai lietotnēm neatkarīgi no tā vai tās ir jaunas vai iepriekš instalētas. Tiek apturētas visas apraides licences un atļaujas, vienošanās par pārraidi un izplatīšanu  ar NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Perviy kanal juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām.

Sankcionēto personu sarakstam ir pievienots arī viens Irānas uzņēmums

No 2023.gada 1.februāra tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation vienību vai struktūru, vai ar tām saistītu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā. Ir aizliegts tieši vai netieši darīti pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation vienībām vai struktūrām, vai ar tām saistītām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā.

Atjauninājumi veikti 2023. gada 4. janvārī

Īss apkopojums par 03.12.2022. pieņemtajiem grozījumiem Eiropas Savienības sankcijās, kas attiecas uz jēlnaftu un naftas produktiem

Eiropas Padome jēlnaftai un naftas eļļai un no bitumenminerāliem iegūtai eļļai (KN kods 2709 00), kuras izcelsme ir Krievijā vai kura tiek eksportēta no Krievijas, ir noteikusi naftas cenu griestus 60 USD apmērā par barelu.

Tāpat, Eiropas Padome ir aizliegusi tirgot un ar jūras transportu uz trešajām valstīm pārvadāt Krievijas jēlnaftu (no 2022. gada 5. decembra) un naftas produktus (no 2023. gada 5. februāra) un sniegt ar to saistīto tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai finansējumu vai finansiālu palīdzību. Atbrīvojums no minētajiem aizliegumiem ir attiecībā uz jēlnaftu vai naftas produktiem, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri tiek eksportēti no Krievijas, un kas ir iegādāti par cenu, kas nepārsniedz cenu griestus.

Eiropas Padome  arī ir noteikusi pārejas periodus gan attiecībā uz šo lēmumu pieņemšanas brīdī jau kuģos iekrauto jēlnaftu, gan arī vienotu pārejas periodu pēc katrām cenu griestu izmaiņām.

16.12.2022. Devītā sankciju pakete

16. decembrī Eiropas Savienības pieņemtās sankcijas nosaka jaunas un papildina jau iepriekš noteiktās sankcijas, daļu no kurām ir vērts izcelt īpaši Taču aicinām ņemt vērā, ka šeit nav minētas visas izmaiņas un papildinājumi.

Papildus iepriekš noteiktajiem ierobežojumiem Krievijas enerģētikas nozarē, kas aizliedza jebkādi finansēt, pirkt daļas vai piedalīties kopprojektos šajā nozarē, tādi paši ierobežojumi ir noteikti ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē.

Papildināti noteikumi, kad nav piemērojami aizliegumi vai varētu būt iespējams saņemt atļaujas sankcijām pakļauto preču, kas piemērotas izmantošanai aviācijā vai kosmosa nozarē, piegādēm, pārdošanai, nodošanai vai eksportam pie attiecīgiem nosacījumiem.

Precizēts trešajās valstīs pārstrādāto dzelzs un tērauda izstrādājumu importēšanas un pirkšanas aizliegums, no 2024. gada 1. oktobra aizliegumam pakļaujot arī preces, kas satur Krievijas izcelsmes tērauda izstrādājumus ar KN kodu 7224 90 (Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda nerūsējošā tērauda pusfabrikāti). Savukārt pašus Krievijas izcelsmes izstrādājumus ar KN kodu 7224 90 (Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda nerūsējošā tērauda pusfabrikāti) drīkstēs importēt, iegādāties un transportēt noteiktu kvotu ietvaros.

Papildināts aizliegto pakalpojumu klāsts, pievienojot aizliegumu sniegt tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumus, tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumus  Krievijas valdībai un juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā.

Sankcionētas 168 papildus juridiskas personas, kas pietuvinātas Krievijas militārajai un industriālajai nozarei. Sankcijām pievienotas arī 2 Krievijas bankas – Credit Bank of Moscow (Krieviski: Московский кредитный банк) un Dalnevostochniy Bank (JSC “Far Eastern Bank”) (Krieviski: АО “ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК”), kas nozīmē, ka šo banku līdzekļi Eiropas Savienības teritorijā vai Eiropas Savienības personas valdījumā ir jāiesaldē un nedrīkst tos darīt pieejamus minētajām personām.

Aizliegums raidīt   Eiropas Savienības teritorijā ir papildināt ar sekojošiem Krievijas mēdijiem – NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV, Pervyi Kanal. Ja kādā no dalībvalstīm šiem mēdijiem bija raidīšanas licence, tad tā tiek apturēta. Uz šiem mēdijiem attiecas arī finanšu ierobežojumi.

Papildinātas personālsankcijas ar ievērojamu skaitu iekļautajām personām, tai skaitā Ramzana Kadirova radiniekiem, kas iecelti Čečenijas Republikas valsts pārvaldes amatos, Krievijas mēdiju vadītājiem un darbiniekiem, Krievijas valsts pārvaldes amatpersonām un Krievijas okupēto teritoriju ieceltajām amatpersonām,  Konstitucionālās tiesas tiesnešiem, militārajām personām un daudzām citām. Sankcionēto personu skaitā ir arī režisors Nikita Mikhalkovs. Papildināts arī juridisko personu sankciju saraksts, iekļaujot tajā vairākas politiskās partijas, tai skaitā Putina partiju Edinaja Rosija, autoražotāju VAZ un daudzus citus.

12.12.2022. pieņemtie papildinājumi personālajās sankcijās saistībā ar Irānas atbalstu Krievijai

Saistībā ar to, ka Irāna sniedz militāru atbalstu neprovocētajam un nepamatotajam Krievijas agresijas karam pret Ukrainu, sankcionēto personu sarakstam ir pievienotas vēl četras privātpersonas un četri juridiski veidojumi, kuri ir iesaistīti bezpilota lidaparātu izstrādē un piegādē Krievijai:

4 Irānas valstspiederīgas personas:

 • Yousef ABOUTALEBI, Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) rīkotājdirektors
 • Ali Reza BALALI, Virsnieks un Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Gaisa un kosmosa spēku komandiera Amir Ali Hajizadeh padomnieks
 • Abdollah MEHRABI, Islāma revolucionāro gvardu korpusa Gaisa un kosmosa spēku (IRGC AF) Pētniecības un pašpietiekamības džihāda organizācijas vadītājs
 • Hamid VAHEDI, Irānas Gaisa spēku virspavēlnieks

Un 4 Irānas juridiski veidojumi:

 • Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Reģistrācijas Nr.: 14005160213
 • Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO)
 • Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), jeb: Owj Parvaz Mado Nafar Company LLC
 • Paravar Pars Company, jeb: Paravar Pars Aerospace Research and Engineering Services; Paravar Pars Aerospace Research Institute; Paravar Pars Engineering and Services Aerospace Research Company; Paravar Pars; ParavarPars; Pravarpars Engineering Research and Design Company.

Atjauninājumi veikti 2022. gada 14. novembrī

ASV ir iekļāvusi jaunas personas sankciju sarakstā, kas izveidots saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu un pārkāpumiem cilvēktiesību jomā, sankcijas pret kuriem stājās spēkā 2022.gada 14.novembrī.

OFAC SDN (SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS) sarakstam ir pievienotas 28 juridiskas un 14 fiziskas personas. Sankcijas cita starpā ir piemērotas:

 • Krievijas oligarha Suleimana Kerimova ģimenes locekļiem, citām ar viņu saistītām fiziskām personām, kā arī ar viņu saistītiem uzņēmumiem;
 • Šveices pilsonim Aleksandram-Valteram Študhalteram (norādīts kā Suleimana Kerimova sabiedrotais);
 • Bonum Capital investīciju uzņēmumu grupai un tās īpašniekam Muratam Alijevam;
 • Vairākiem uzņēmumiem, kas sekmē Krievijas militāri-rūpnieciskā kompleksa attīstību, t.sk. Šveices uzņēmumam Milur SA.

OFAC SDN sarakstam ir pievienotas personas:

 1. ALIEV, Murat Magomedovich;
 2. GADZHIEV, Nariman Gadzhievich;
 3. KATZ, Laurin;
 4. KERIMOV, Said Suleymanovich;
 5. KERIMOVA, Amina Suleymanovna;
 6. KERIMOVA, Firuza Nazimovna;
 7. KERIMOVA, Gulnara Suleymanovna;
 8. LENG, Holger;
 9. PASCHE, Jacques;
 10. PAVLYUK, Mikhail Ilyich;
 11. RETTICH, Inga; 
 12. STUDHALTER, Alexander-Walter;
 13. STUDHALTER, Hugo Ange Christophe;
 14. STUDHALTER, Jeremy Eric Camille.

OFAC SDN sarakstam ir pievienoti uzņēmumi:

 1. ADORABELLA AG, Switzerland;
 2. ALSTONE INVESTMENT AG Switzerland;
 3. BONUM CAPITAL CYPRUS LTD  Cyprus;
 4. BONUM CAPITAL INVESTORS CORP Virgin Islands, British;
 5. CHLODWIG ENTERPRISES AG  Switzerland;
 6. CONSTELLATION ADVISORS LTD, United Arab Emirates;
 7. EMPEROR AVIATION LTD Moscow  EURIMO HOLDING SA, Rue Guillaume Luxembour;
 8. JSC PKK MILANDR Russia;
 9. LLC AVIAKOMPANIYA DALNEVOSTOCHNAYA KSM Russia;
 10. LLC BONUM CAPITAL  Russia;
 11. LLC BONUM INVESTMENTS Russia;
 12. LLC BONUM MANAGEMENT, Russia;
 13. LLC RB-ESTEIT, Russia;
 14. MG INTERNATIONAL AG Switzerland;
 15. MILUR ELECTRONICS LLC Armenia MILUR SA, Switzerland;
 16. PAPA OSCAR VENTURES GMBH Germany  PAPA OSCAR VENTURES SE SL, Spain;
 17. SCI AAA PROPERTIES, France;
 18. SERVICE IMMOBILIERE ANTIBES SAS, France;
 19. SERVICE IMMOBILIERE ET GESTION SAS, France;
 20. SHARP EDGE ENGINEERING INC. Taiwan;
 21. STUDHALTER INTERNATIONAL GROUP AG, Switzerland;
 22. SWISS INTERNATIONAL ADVISORY GROUP AG, Switzerland SWISS INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTFOLIO AG, Switzerland;
 23. VH ANTIBES SAS, France; VILLA LEXA ESTATES SAS, France.

Detalizētāka informācija par sankcijām pakļautajām personām pieejama šeit un šeit.

GENERAL LICENSE NO. 40C Uzņēmumu saraksts, kas nodarbojas ar gaisa kuģa dažādu detaļu ražošanu, sadarbībai ar kuriem tiek ieviesti ierobežojumi:

 1. Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation;
 2. Irkut Corporation Joint Stock Company;
 3. Energotsentr Irkut;
 4. Irkut-Avtotrans;
 5. Irkut-Remstroi;
 6. Irkut-Stanko Service;
 7. Rapart Servisez;
 8. Sportivno-Ozdorovitelnyi Tsentr Irkut-Zenit;
 9. Tipografiya Irkut;
 10. Joint Stock Company Ilyushin Finance Company;
 11. Open Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex;
 12. Public Joint Stock Company Taganrog Aviation Scientific-Technical Complex N.A. G.M. Beriev;
 13. Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov;
 14. Tupolev Public Joint Stock Company;
 15. Limited Liability Company Kapo-Avtotrans;
 16. Limited Liability Company Kapo-Zhilbitservis;
 17. Limited Liability Company Networking Company Irkut;
 18. Joint Stock Company State Transportation Leasing Company;
 19. Emperor Aviation LTD;

vai jebkura no sabiedrībām, kurā vienai vai vairākām no augstāk minētajām personām tieši vai netieši, individuāli vai saistīti pieder 50% vai vairāk procentu līdzdalības.

ASV sankcijas ir saistošas kredītiestādēm un citām Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā esošām personām.

Eiropas Savienība ir pakļāvusi sankcijām vairākas Irānas personas, norādot, ka Irānas režīms sniedz militāru atbalstu neizprovocētajam un nepamatotajam Krievijas agresijas karam pret Ukrainu. Sankcijas stājās spēkā 2022.gada 14.novembrī.

Fiziskas personas:

 1. Hossein SALAMI, Iran;
 2. Amir Ali HAJIZADEH, Iran.

Organizācijas:

 1. Islāma revolucionāro gvardu korpusa Gaisa un kosmosa spēki (IRGC ASF), ir atbildīgi par Irānas bezpilota lidaparātu (UAV) programmas izstrādi;
 2. Qods Aviation Industries, Irānas uzņēmums, kas projektē un ražo bezpilota lidaparātus.

Detalizētāka informācija par sankcionētam personām pieejama šeit.

Katrai personai ir pienākums ievērot Eiropas Savienības regulās noteiktās sankcijas. Par sankciju pārkāpšanu var iestāties kriminālatbildība.

Noteiktās sankcijas attiecas gan uz personām, kam sankcijas piemērotas, gan arī uz personām, kuras tām pieder vai atrodas to kontrolē. Attiecībās ar sankcijām pakļautām personām jāievēro šādi aizliegumi un pienākumi:

 • Jāiesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus
 • Aizliegts tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus
 • Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir iepriekš minēto pasākumu apiešana

Iepriekš minētos pasākumus drīkst nepiemērot tikai dažos, regulā noteiktajos gadījumos.

Plašāk iepazīties ar Sorainen Sankciju atbilstības praksi un vadošajiem ekspertiem iespējams šeit.