Domēnvārdu reģistrācija latviešu valodā ar diakritiskajām zīmēm – prātīgs biznesa lēmums

Aizvadītajā mēnesī augstākā līmeņa domēna .lv reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētājs (NIC) aicināja domēnvārdu īpašniekus reģistrēt domēnus latviešu valodā, izmantojot diakritiskās zīmes. Tās ir zīmes latviešu valodā, kas norāda uz skaņas garumu (ā, ē, ī, ū), mīkstinājumu (ģ, ķ, ļ, ņ) vai arī uz šņāceni (č, š, ž, dž).

Līdz šim vairums uzņēmumu savām mājaslapām ir izvēlējušies tradicionālus domēna vārdus, t.i., domēna vārdus bez diakritiskām zīmēm, pat ja uzņēmuma zīmols latviešu valodā tās satur.

Abu veidu domēna vārdu veidi ir pieļaujami, taču līdz šim latviskie domēni nebija guvuši popularitāti.

Kādos gadījumos uzņēmumam varētu būt aktuāli reģistrēt domēnvārdu ar diakritiskajām zīmēm?

Kāds cits var aizņemt „latvisko“ domēnu, kas līdzīgs Jūsu esošajam domēnam. Piemēram, Jūsu uzņēmumu sauc SIA Pūkainītis, un ir reģistrēts domēna vārds pukainitis.lv. Tas kādam attapīgam darbonim neliedz piereģistrēt domēna vārdu pūkainītis.lv. Domēna vārda aizņemšana jeb “tupēšana” (cybersquatting) ir praksē izplatītākais domēna negodprātīgas izmantošanas veids. “Tupēšana” attiecas uz tādiem domēna vārdiem, kuri acīmredzami asociējas nevis ar personu, kas domēnvārdu ir reģistrējusi, bet ar citu populāru komersantu, preci vai pakalpojumu. Šādu domēna vārdu reģistrācija, ko bez atļaujas veikusi trešā persona, ir nelikumīga citai personai piederoša vārda, piemēram, preču zīmes, lietošana.

“Tupēšanai” cita domēna vārdā ir raksturīgs tas, ka domēna vārda turētājam pašam nav vajadzības pēc šī domēna vārda. Personas nolūks visbiežāk ir gūt labumu: pārdot domēna vārdu par vairākkārt augstāku cenu vai arī piesaistīt uzmanību savai mājaslapai ar populāra domēna vārda lietošanu (un, piemēram, pelnīt no mājaslapā izvietotajām reklāmām).

Ja ieinteresētā persona vēršas tiesā, domēna vārdu iespējams no “tupētāja” atgūt. Taču mūsu pieredze liecina, ka vairums domēna vārdu strīdu līdz tiesai nenonāk, jo tiesvedība ir dārga un laikietilpīga. Potenciālie prasītāji bieži vien piekāpjas potenciālajiem atbildētājiem un domēna vārdus atpērk – pat ja tiesvedības gadījumā būtu prognozējams sekmīgs lietas iznākums.

Savukārt pati „tupētājam“ samaksātā pirkuma cena ir ievērojami augstāka nekā sākotnējā domēna vārda cena. NIC norāda, ka sākotnējā domēna vārda cena ir 8,47 EUR, kamēr otrreizējā tirgus cena var būt no 500 EUR līdz 15 000 EUR vai pat augstāka.

Ņemot vērā jauno praksi domēnu vārdu latviskošanā, nav šaubu, ka dažādi domēna vārdu “tupētāji” jau ir uzsākuši iepirkt šādus latviskos domēna vārdus, un būs vēlāk gatavi tos pārdot uzņēmumiem par augstām cenām.

Tādēļ aicinām uzņēmumus apsvērt latviska domēna vārda reģistrāciju, ja uzņēmuma zīmols ietver garumzīmes, mīkstinājuma zīmes vai šņāceņus, bet esošais domēns ir reģistrēts bez tām.

Vairāk par domēna vārda veidošanas noteikumiem skat. NIC noteikumus/