Administratīvā tiesa atzinusi, ka Autotransporta direkcijai jāatkāpjas no 200 miljonus eiro vērtiem valsts līgumiem ar uzņēmumu „Nordeka“, kas paredzētajā laikā nav uzsācis pasažieru pārvadājumus Cēsu, Limbažu un Siguldas lotēs. 2.marta spriedumā Administratīvās tiesa nosprieda, ka Autotransporta direkcijai nebija nekāda pamata kartelī iesaistītajai AS “Nordeka” dot papildu laiku pārvadājumu uzsākšanai. Līdz pat šai dienai “Nordeka” nav sākusi sniegt pakalpojumus Vidzemē, kur pārvadājumus turpina nodrošināt iepriekšējais pārvadātājs – AS “CATA”.

Tiesa secināja, ka Autotransporta direkcija patvaļīgi grozīja iepirkuma līgumus ar AS “Nordeka” un pagarināja termiņu jauno autobusu uzrādīšanai un pārvadājumu uzsākšanai. Tā kā AS „Nordeka” vēl nav uzsākusi pārvadāt pasažierus Vidzemē, tiesa atzina, ka Autotransporta direkcijas pienākums ir iepirkuma līgumus izbeigt, nemeklējot citus AS “Nordeka” labvēlīgus risinājumus. Autotransporta direkcijai un AS “Nordeka” ir tiesības pārsūdzēt spriedumu Senātā.

Tiesa atzina, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas termiņa pagarināšana par gadu ir uzskatāma par būtisku iepirkuma noteikumu grozīšanu un līguma izpildes noteikumu atvieglošanu, tādējādi padarot līguma izpildi izdevīgāku AS “Nordeka”, salīdzinot ar citiem pretendentiem. Ne iepirkuma nolikumā, ne līgumā nav paredzēta iespēja grozīt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas laiku.

Tiesa konstatēja, ka līgumu grozījumos faktiski nav atklāts pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas termiņa pagarināšanas iemesls. No pierādījumiem lietā tiesa secināja, ka autobusu piegāžu kavējums ir noticis tieši AS „Nordeka” bezdarbības rezultātā, proti, AS „Nordeka” nav pilnā apmērā savlaicīgi veikusi līgumos ar piegādātājiem noteiktos avansa maksājumus, kas attiecīgi ir aizkavējis autobusu ražošanas uzsākšanu.

Autotransporta direkcija bija iepriekš apsvērusi risku, ka pārvadātājs var neuzsākt pakalpojuma sniegšanu noteiktajā laikā, un šādā situācijā paredzējusi vienpusēji atkāpties no līguma. Turklāt, gatavojot iepirkuma dokumentus, Autotransporta direkcijai jau bija jāapsver riski saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto pasākumu radītajām sekām. Savukārt līgumu slēgšanas brīdī, kad kopš Covid-19 ierobežojošo pasākumu piemērošanas bija apritējis gads, Autotransporta direkcijai nebija pamata atsaukties uz Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto pasākumu radītajām sekām kā iepriekš neparedzamām.

Tiesa, vērtējot kara Ukrainā ietekmi uz līgumu saistību izpildi, norādīja, ka karadarbība sākās 10 mēnešu pēc līgumu noslēgšanas un trīs mēnešus līdz autobusu piegādes termiņa beigām. Tādēļ saistībā ar karadarbību Krievijai un Baltkrievijai noteiktajām sankcijām nevarēja būt būtiska ietekme uz sagatavošanos līguma izpildei un tas nevarēja kalpot par iemeslu atlikt autobusu piegādes termiņu.

2023.gada 17.februārī Konkurences padome informēja sabiedrību, ka AS “Nordeka”, AS “Liepājas autobusu parks” un SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss” aizliegti vienojās, lai prettiesiski iegūtu tiesības slēgt iepirkuma līgumus par pasažieru pārvadājumiem Cēsu, Limbažu un Siguldas lotēs un citur kopā vairāku simtu miljonu vērtībā.

 

AS “CATA” šajā lietā pārstāv zvērinātu advokātu biroja “Sorainen” advokāti.