Vai līgumsods jāaprēķina no summas ar PVN?

 

Uzņēmums noslēdz pakalpojumu sniegšanas līgumu par summu 3630 eiro, tostarp pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – 630 eiro. Par termiņā nesamaksātu rēķinu pakalpojuma saņēmējam ir jāmaksā pakalpojuma sniedzējam līgumsods 5% apmērā no līgumsummas. Vai šos 5% aprēķina no summas ar vai bez PVN?

ATBILD:

Gabriela Mora Petroviča, SIA “Sorainen ZAB” jurista palīdze

Agneta Rumpa, SIA “Sorainen ZAB” zvērināta advokāta palīdze

Līgumsodus regulē Civillikuma (CL) 1716.pants, kurā ir noteikts, ka līgumsods ir pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar savu saistību tādā gadījumā, ja viņa šo saistību neizpildītu vai neizpildītu pienācīgi. Vispārīgi, ar terminu “pametums” saprotama noteikta naudas summa vai cits mantisks devums.

Līdzīgs gadījums aplūkots Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2013.gada 9.decembra spriedumā lietā C30600213, kur, pieprasot līgumsodu par samaksas neveikšanu, piemērotā PVN summa tika iekļauta pamatparāda apmērā, no kuras tika rēķināts līgumsods.

Attiecīgi arī šajā gadījumā līgumsods rēķināms no kopējās summas, kurā iekļauts PVN.

Noteikti jāņem vērā, ka saskaņā ar CL 1716.panta 3.daļu, līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Tā kā šajā gadījumā līgumsumma ir 3630 eiro, līgumsodu nedrīkstētu noteikt lielāku par 363 eiro.

 

Preces piegāde muitas noliktavā un pievienotās vērtības nodoklis

 

Kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā atspoguļot preces iegādi no trešajām valstīm, piegādājot to muitas noliktavā, kas atrodas Latvijas teritorijā? Ir visi nepieciešamie transporta dokumenti, kā arī noformēta importa muitas deklarācija IM7. Un kā norādīt preču pārdošanu uz trešajām valstīm no muitas noliktavas, ja ir visi nepieciešamie transporta dokumenti, kā arī noformēta eksporta muitas deklarācija? Piebilde – uzņēmumam ir atļauja īpašā režīma piemērošanai.

ATBILD

Dace Everte, SIA “Sorainen ZAB” vecākā nodokļu menedžere

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu (PVN likums), tas attiecas uz darījumiem, kas notiek iekšzemē, proti, Latvijas muitas teritorijā. Tādējādi PVN (0%, 21%, 5% vai 12% likme) vai atbrīvojums no PVN (PVN likuma 52.pants) ir piemērojams tikai tiem darījumiem, kas notiek iekšzemē.

Saskaņā ar PVN likuma 43.panta 3.daļu 0% PVN piemēro tādu preču piegādei muitas noliktavās un brīvajās zonās, kuras ir ievestas Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam. Tātad piegādātājs darījumam piemēros 0% PVN, savukārt preču saņēmējam preču iegādi muitas noliktavā PVN deklarācijā nav jāuzrāda.

Preču pārdošana uz trešajām valstīm no muitas noliktavas, savukārt, būs atkarīga no iepriekšējās preču kustības:

  • ja prece no iekšzemes tiek novietota muitas noliktavā, un tam seko šīs preces eksports – preču eksportēšanu jāuzrāda PVN deklarācijas 48.’rindā “eksportētās preces”, neatšifrējot darījuma detaļas PVN deklarācijas pielikumos;
  •  ja prece ir bijusi ievesta muitas noliktavā no trešajām valstīm, un, to neizlaižot brīvam apgrozijumam, pēc tam izvesta uz trešajām valstīm, tad darījumu jāuzrāda PVN deklarācijas 48.2rindā “citās valstīs veiktie darījumi”. Darījuma detaļas nav jāatšifrē PVN deklarācijas pielikumos.

Ar citiem lasītāju jautājumiem un ekspertu atbildiēm variet iepazīties šeit.