Investīciju veicināšana Pārskats

Sorainen ir laba reputācija kā ārvalstu investoru konsultantam Baltijas valstīs un Baltkrievijā. Būtiska daļa no biroja klientiem ir ārvalstu investori un starptautiskas sabiedrības vai to meitas sabiedrības. Baltijas valstis un Baltkrievija piedāvā dažādus investīciju veicināšanas paņēmienus – atbrīvošanu no nodokļiem vai to atlaides (speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas), īpašus veicināšanas paņēmienus ieguldītājiem, kas investē rūpniecības parkos un zinātniskās izpētes laboratorijās (science valleys), atbalsts izpētes un attīstības (R&D) projektiem, Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu izmantošanas iespējas (izņemot Baltkrieviju). Sorainen investīciju veicināšanas prakses konsultācijas investoriem ir ļoti svarīga joma, par kuru interese arvien palielinās. 

Sorainen investīciju veicināšanas prakse īpaši koncentrējas uz investīciju projektiem, kas ietver valsts atbalstu (subsīdijas, dotācijas, nodokļu atbrīvojumus vai atlaides). Sorainen ir plaša pieredze valdības veicinātos investīciju projektos. Sorainen investīciju veicināšanas prakses juristi brīvi pārzina veicināšanas regulējumu un praksi. 

Piemēram, birojs sadarbojās ar Lietuvas Ekonomikas ministriju un Invest Lithuania (Lietuvas Investīciju aģentūru), izstrādājot veicināšanas sistēmu tiešu ārvalstu ieguldījumu (FDI) projektiem Lietuvā. Turklāt Sorainen piedāvā nesalīdzināmu zinātību un pieredzi pārrunās par veicināšanas plāniem saskaņā ar jauno (un vienīgo darbojošos) FDI veicināšanas programmu Lietuvā – Invest LT+ Scheme. Lai gan šobrīd pārējās Baltijas valstīs nav īpašu programmu FDI veicināšanai, tās piedāvā vispārējus veicināšanas līdzekļus (piemēram, ES struktūrfondi, atbrīvošana no nodokļiem vai to atlaides speciālās ekonomiskās zonās vai brīvostās, īpaši veicināšanas pasākumi investoriem, kas iegulda industriālos parkos). Sorainen Latvijas un Igaunijas biroji ir konsultējuši klientus vairākos investīciju projektos, kurus daļēji atbalstīja valsts vai ES programmas. 

Baltkrievija cenšas uzlabot savu investīciju klimatu un piedāvā daudzus veicināšanas līdzekļus (piemēram, īpaši nodokļu un muitas režīmi brīvās ekonomiskās zonās un Augsto tehnoloģiju parkā), kā arī īpašus tiesiskus instrumentus svarīgiem projektiem, piemēram, investīciju līgumiem ar Baltkrievijas Republiku. Sorainen investīciju veicināšanas prakses juristi ir bijuši iesaistīti ievērojamā daļā lielāko Baltkrievijas investīciju projektu. 

Sorainen investīciju veicināšanas praksi iesaka šādas starptautiskas direktorijas: The Legal 500, Chambers Global (Plašo starptautisko sakaru un organizētās struktūras dēļ šī grupa tiek raksturota kā „ātra un efektīva – tā tiešām spēj sniegt vienas pieturas pakalpojumus visās Baltijas valstīs".), Chambers Europe un IFLR1000

Sorainen piedāvā savu kompetenci visās galvenajās investīciju veicināšanas jomās Baltijas valstīs un Baltkrievijā, to skaitā: 

  • investīciju projektu strukturēšana,
  • investīciju veicināšanas plānu saskaņošana,
  • nodoma protokolu un investīciju līgumu sagatavošana un pārrunāšana,
  • pieteikumu sagatavošana veicināšanas līdzekļu izmantošanai.

Sorainen investīciju veicināšanas prakses vadītājs Baltijā un Baltkrievijā ir Algirdas Pekšys (kontaktinformāciju skat. tālāk).
Vietējie Sorainen investīciju veicināšanas prakses vadītāji: 

Sākums Specializācija Prakses jomas