Telekomunikācijas Pārskats

Sorainen telekomunikāciju prakses pieredze ir apstiprinājusi, ka padziļināta nozares specifikas izpratne ir priekšnoteikums efektīvām juridiskām konsultācijām. Tas jo īpašai attiecas uz telekomunikāciju juristiem, kas saskaras ar strauji mainīgo komerciālo, juridisko un tehnoloģiju vidi. 

Biroja juristi regulāri konsultē lielas daudznacionālas korporācijas vietējās telekomunikāciju tiesībās. Pateicoties biroja klientu bāzei, Sorainen telekomunikāciju prakse ir uzkrājusi pieredzi, sekojot līdzi šīs jomas attīstībai. Prakse izmanto plašos biroja resursus, lai apmierinātu klientu vajadzības, un tai ir unikālas iespējas, lai varētu konsultēt par sarežģītiem elektroniskās komunikācijas regulējumiem un pārstāvēt klientus visa veida telekomunikāciju strīdos, kā arī palīdzēt atrisināt jautājumus saistībā ar atbilstību regulējumam. 

Birojs ir lieliskā pozīcijā, lai sniegtu praktisku un kompetentu juridisku palīdzību visās trijās Baltijas valstīs un Baltkrievijā klientu prasībām atbilstošā pieredzes līmenī. Sorainen ir veiksmīgi konsultējis klientus par vietēja līmeņa darbības uzsākšanu. Biroja telekomunikāciju prakse cieši sadarbojas ar informācijas tehnoloģiju un datu aizsardzības, strīdu risināšanas, izplatīšanas un tirdzniecības un intelektuālā īpašuma praksi. 

Sorainen telekomunikāciju praksi iesaka šādas starptautiskas direktorijas: The Legal 500 (Sorainen tiek slavēts par „augsta līmeņa pakalpojumiem, sniedzot papildu padomus un alternatīvas, kad klientam tas nepieciešams". Birojs ir „visaktīvākais telekomunikāciju tirgū, jo īpaši strīdu jautājumos".) un Chambers Europe

Sorainen piedāvā savu kompetenci visās būtiskajās telekomunikāciju jomās Baltijas valstīs un Baltkrievijā, to skaitā: 

  • regulējuma un atbilstības jautājumi, ieskaitot licencēšanu,
  • tiesvedība, pārstāvība strīdos saistībā ar telekomunikācijām,
  • publiski konkursi elektronisko komunikāciju sektorā,
  • visa veida komunikācijas elektronisko sakaru tīklos,
  • visa veida apraide un multivide,
  • visa veida tīkli, ieskaitot fiksēto, bezvadu un satelītu,
  • frekvenču piešķiršana un numerācija,
  • interneta pakalpojumi, ieskaitot VOIT un IPTV, jauni plašsaziņas līdzekļi,
  • iekārtu atbilstība,
  • patērētāju aizsardzības jautājumi.

Sorainen telekomunikāciju prakses vadītājs Baltijā un Baltkrievijā ir Alexey Anischenko (kontaktinformāciju skat. tālāk).
Vietējie Sorainen telekomunikāciju prakses vadītāji: 

Sākums Specializācija Prakses jomas