Informācijas tehnoloģijas un datu aizsardzība Pārskats

Sorainen informācijas tehnoloģiju un datu aizsardzības prakses juristi piedāvā savu plašo pieredzi, kas gūta konsultējot informācijas tehnoloģiju un elektroniskās komunikācijas sfēras klientus. Vairāki biroja informācijas tehnoloģiju un datu aizsardzības prakses juristi ir apguvuši informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi viņi brīvi orientējas arī klientu uzņēmējdarbības tehniskajos aspektos. Sorainen informācijas tehnoloģiju un datu aizsardzības prakse regulāri konsultē klientus par jaunu pakalpojumu vai tehnoloģiju ieviešanu tirgū. Tas savukārt garantē, ka biroja juristi labi pārzina jaunākās tehnoloģijas un šīs jomas attīstību. 

Sorainen informācijas tehnoloģiju un datu aizsardzības prakses juristi palīdz klientiem programmatūru iegādes, licencēšanas, izstrādes un integrācijas jautājumos. Viņi strādā pie līgumiem par standarta aparatūras un programmatūras vai individuāli pielāgotu IT sistēmu ieviešanu vai piegādi, kā arī  programmatūras pakalpojumu sniegšanu (ASPs) un citiem tehnoloģiju pakalpojumu un ārpakalpojumu līgumiem. Viņi konsultē par visiem datu aizsardzības jautājumiem, ieskaitot privātuma politiku, tiešsaistes privātuma jautājumiem, līgumiem par datu nodošanu un palīdz klientiem sarežģītos normatīvā regulējuma jautājumos.

Birojs ir ideālā pozīcijā, lai Baltijas un Baltkrievijas mēroga uzdevumos sniegtu kompetentu juridisko palīdzību, kas balstīta uz koordinētu un laika un izmaksu ziņā efektīvu pieeju. Tas būtiski ietaupa šādu reģionālo projektu strukturēšanai un pārvaldei nepieciešamo laiku, enerģiju un resursus. Informācijas tehnoloģiju un datu aizsardzības prakse cieši sadarbojas ar citām Sorainen praksēm, piemēram, telekomunikāciju, konkurences tiesību, izplatīšanas un tirdzniecības, intelektuālā īpašuma, publiskā iepirkuma un strīdu risināšanas praksi, tādējādi gūstot atbalstu no to pieredzes. 

Starptautiskas direktorijas – The Legal 500 (norādot, ka „Sorainen pierāda savu līdera vietu šajā sektorā ar iespaidīgu klientu bāzi"), Chambers Europe un Chambers Global – iesaka Sorainen informācijas tehnoloģiju un datu aizsardzības praksi. 

Sorainen piedāvā savu kompetenci visās galvenajās informācijas tehnoloģiju un datu aizsardzības jomās Baltijas valstīs un Baltkrievijā, to skaitā: 

  • programmatūras izstrādes, uzturēšanas un izplatīšanas līgumi,
  • programmatūras un tehnoloģiju licencēšana,
  • IT un elektroniskās komunikācijas iekārtu iegādes un nomas līgumi,
  • e-komercija, mobilā komercija un tiešsaistes komercdarbība,
  • tiesiskā regulējuma un konkurences jautājumi,
  • personas datu aizsardzība,
  • informācijas sabiedrības pakalpojumi un digitālie mediji,
  • IT konsultāciju un pakalpojumu darījumi,
  • ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām saistīti publiskie iepirkumi,
  • ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām saistīti strīdi.

Informācijas tehnoloģiju un datu aizsardzības prakses vadītājs Baltijā un Baltkrievijā ir Alexey Anischenko (kontaktinformāciju skat. tālāk).
Vietējie Sorainen informācijas tehnoloģiju un datu aizsardzības prakses vadītāji: 

Sākums Specializācija Prakses jomas