Restrukturizācija un maksātnespēja Pārskats

Sorainen restrukturizācijas un maksātnespējas prakse piedāvā teicamu reģionālo kompetenci un pilna spektra juridiskos pakalpojumus restrukturizācijas, maksātnespējas un bankrota jautājumos.

Praksē strādā vairāk nekā 20 speciālistu, kam ir plašas zināšanas ar restrukturizāciju, maksātnespēju un bankrotu saistītās tiesību jomās: finansēšanā, tiesvedībā, korporatīvajās tiesībās, uzņēmumu iegādē un apvienošanā, darba tiesībās un īpašuma jautājumos. Biroja restrukturizācijas un maksātnespējas prakses juristi strādā arī kā maksātnespējas administratori un piedāvā restrukturizācijas konsultāciju pakalpojumus. Prakse cieši sadarbojas ar vadošajiem konsultantiem vadības un finanšu jomā un ir gatava sniegt pilna spektra restrukturizācijas pakalpojumus.

Sorainen Baltijas un Baltkrievijas restrukturizācijas un maksātnespējas prakse pārstāv kreditorus un parādniekus visos vietējos un pārrobežu maksātnespējas un restrukturizācijas jautājumos, lai nodrošinātu risinājumus ar pievienoto vērtību gan tiesā, gan ārpus tās. Biroja juristi piedāvā vērā ņemamu pieredzi, kas iegūta restrukturizācijas un maksātnespējas procedūrās, pārstāvot dažādu grupu intereses – sākot ar kreditoriem un debitoriem un beidzot ar direktoriem, akcionāriem un citām saistītajām personām.

Sorainen restrukturizācijas un maksātnespējas praksi iesaka šādas starptautiskas direktorijas: Chambers Global („Birojs regulāri ir iesaistīts visnozīmīgākajos darījumos tirgū, un klienti īpaši novērtē piedāvātās pārrobežu iespējas.”) un IFLR1000 („Sorainen ir augstākās klases birojs, un tā ir profesionāla komanda.”).

Sorainen piedāvā savu kompetenci visās galvenajās restrukturizācijas un maksātnespējas jomās Baltijas valstīs un Baltkrievijā, to skaitā:

  • parādu restrukturizācija,
  • parādu piedziņa,
  • prasības pret maksātnespējīgām sabiedrībām un valdes locekļiem un pret viņiem izvirzītu prasību izpēte, apstrāde un aizstāvība,
  • restrukturizācijas konsultantu un maksātnespējas administratora pakalpojumi,
  • parādnieku pārstāvēšana restrukturizācijas procesa (TAP vai ĀTAP) laikā,
  • restrukturizācijas plānu sagatavošana un īstenošana,
  • palīdzība restrukturizācijas plānu apstiprināšanā,
  • aktīvu iegāde no restrukturizētiem un bankrotējošiem komersantiem,
  • ekonomikas glābšanas pasākumi, grūtībās nonākušu sabiedrību izpirkšana un dalības pārtraukšanas finansēšana,
  • konsultācijas par pārrobežu maksātnespējas jautājumiem, ieskaitot EK Maksātnespējas regulu.

International Financial Law Review European Awards piecus gadus – 2009., 2010., 2012., 2013. un 2014. gadā – piešķīris Sorainen titulu „Baltijas gada juridiskais birojs” par konsultēšanu vissarežģītākajos un inovatīvākajos starptautiskos darījumos aizdevumu, kapitāla, kapitāla tirgu, projektu finansēšanas, restrukturizēšanas un uzņēmumu apvienošanas un iegādes (M&A) jomā. Lasīt vairāk

Sorainen restrukturizācijas un maksātnespējas praksi Baltijā un Baltkrievijā vada Ants Mailend (kontaktinformāciju skat. tālāk).

Vietējie Sorainen restrukturizācijas un maksātnespējas prakses vadītāji:

Sākums Specializācija Prakses jomas