Izplatīšana un tirdzniecība Pārskats

Sorainen izplatīšanas un tirdzniecības prakse regulāri sniedz starptautiskas un vietējas konsultācijas, veidojot reģionālus izplatīšanas tīklus, palīdzot sagatavot un ieviest starptautiskus līgumus.

Dažu gadu laikā izplatīšanas un tirdzniecības prakse ar vidēji 20 juristiem sastāvā ir palīdzējusi izveidot vairāk nekā 100 aģentūru un 200 izplatīšanas tīklu, vairāk nekā 250 reģionālu un starptautisku pārdošanu, vairāk nekā 210 ārpakalpojumu, apakšuzņēmēju un iepirkuma darījumu, noslēgt vairāk nekā 40 sarežģītu franšīzes vienošanos un vairāk nekā 70 licencēšanas līgumu. Prakses darījumu portfelī ir simtiem uzdevumu no starptautiskām un vietējām sabiedrībām pārbaudīt viņu plānoto komercdarbības modeļu un līgumu atbilstību vietējiem tiesību aktiem. Pastāvīgo klientu vidū ir vadošie tirgotāji, ražotāji un pakalpojumu sniedzēji.

Izmantojot vienotu un koordinētu Baltijas un Baltkrievijas pieeju jautājumu risināšanā, Sorainen izplatīšanas un tirdzniecības prakses juristi spēj optimizēt laiku un enerģiju, kas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai visā reģiona līmenī. Klienti augstu novērtē biroja plašo sadarbības partneru tīklu dažādās valstīs.

Sorainen izplatīšanas un tirdzniecības praksi iesaka tādas starptautiskas direktorijas kā Chambers Global („uzslavēts par tā spējām palīdzēt sarežģītos pārrobežu darījumos") un Chambers Europe („Uzturot stabilu attīstības gaitu un darot konkurentus uzmanīgus", šis birojs ar iespaidīgo darba tempu un resursiem ir palīdzējis daudziem klientiem.).

Sorainen piedāvā savu kompetenci visās galvenajās izplatīšanas un tirdzniecības jomās Baltijas valstīs un Baltkrievijā, to skaitā:

  • komerciālās starpniecības līgumi,
  • izplatīšanas līgumi,
  • franšīzes līgumi,
  • apakšuzņēmumu un ārpakalpojumu līgumi,
  • intelektuālā īpašuma iegāde un licencēšana,
  • pārdošanas līgumi,
  • iepirkuma līgumi,
  • konsultācijas par dažādiem tirdzniecības un izplatīšanas aspektiem, ieskaitot patērētāju, personas datu aizsardzību, valodas prasības un konkrētai produkcijai piemērojamas prasības,
  • tirdzniecības regulējums un patērētāju tiesību aizsardzība,
  • preču atbilstība.

Sorainen izplatīšanas un tirdzniecības prakses vadītājs Baltijā un Baltkrievijā ir Alexey Anischenko (kontaktinformāciju skat. tālāk).
Vietējie Sorainen izplatīšanas un tirdzniecības prakses vadītāji:

Sākums Specializācija Prakses jomas