Infrastruktūra un tās regulējums Pārskats

Infrastruktūra ir ļoti svarīgs komponents, kas garantē atbilstošu ikdienas dzīves norisi. Tādēļ valstu valdības un uzņēmumi lielu uzmanību velta infrastruktūras attīstībai un darbībai. Lai sabalansētu sabiedrības un infrastruktūras attīstītāju konfliktējošās intereses, jāveido arvien sarežģītāks infrastruktūru regulējošais tiesiskais ietvars. 

Baltijas valstu un Baltkrievijas stratēģiskā atrašanās vieta starp Krieviju un Rietumeiropu kopā ar pakāpenisku dažādu infrastruktūras tīklu liberalizāciju garantē, ka infrastruktūra arī turpmāk būs nozīmīgs jautājums reģiona valdībām un komerciālajiem spēlētājiem. Sorainen šobrīd sniedz juridiskās konsultācijas vairākiem klientiem, kas ir iesaistīti reģionālās infrastruktūras attīstībā. 

Sorainen infrastruktūras un tās regulējuma prakse palīdz pārrunās par sarežģītiem līgumiem, regulējumu jautājumiem un politiskiem izaicinājumiem. Dažkārt konsultācijas tiek sniegtas arī īpaši neskaidrā regulatīvā vidē. Praksē iesaistīti juristi, kuri labi pārzina infrastruktūru un tās regulējuma sektoru, un tādās jomās kā strīdu risināšana, konkurences tiesības, vides tiesības, uzņēmumu apvienošanās un iegāde to atbalsta citas biroja prakses. Infrastruktūras jomā bieži sastopamie sarežģītie darījumi prasa labas zināšanas tiesībās un projektu vadības prasmes, ko labi pieprot Sorainen juristi. 

Starptautiskās direktorijas − The Legal 500 un Chambers Europe („Komandai ir teicama izpratne gan par vietējiem, gan reģionāliem tirgiem, un tā uztur labas darba attiecības ar valsts iestādēm.") − iesaka Sorainen infrastruktūras un tās regulējuma praksi. 

Sorainen ir kompetents visās galvenajās infrastruktūras un tās regulējuma jomās Baltijas valstīs un Baltkrievijā, to skaitā: 

 • elektrība, dabasgāze (tajā skaitā sašķidrinātā dabasgāze (LNG)), siltumapgādes tīkli,
 • elektronisko komunikāciju tīkli,
 • ūdensapgāde un kanalizācija,
 • ceļi,
 • lidostas,
 • ostas un dzelzceļš,
 • atkritumu apsaimniekošana,
 • cenu un tarifu strukturizēšana un apstiprināšana,
 • juridiskā priekšizpēte,
 • pārstāvība likumdošanas iestādēs,
 • pārrunas un strīdu risināšana ar pārvaldes iestādēm.

Sorainen bija nozīmīga loma Starptautiskās Konkurences tiesību līgas (LIDC, www.ligue.org) dibināšanā Baltijā, un šobrīd tas vada Baltijas Konkurences tiesību līgu (Baltic Competition Law League). LIDC ir pasaules mēroga asociācija, kas koncentrējas uz konkurences (pretmonopola) tiesību, intelektuālā īpašuma tiesību un negodīgas konkurences pētījumiem nacionālā un starptautiskā līmenī. 

 

Sorainen ir Vides un enerģētikas komisijā Lietuvas Komercdarbības konfederācijā | ICC Lietuva (Lithuanian business confederation | ICC Lithuania), kas ir Starptautiskās tirdzniecības kameras (ICC) dalībniece. ICC pārstāv galvenās pakalpojumu un tirdzniecības sabiedrības un komercdarbības asociācijas Lietuvā, www.icclietuva.lt.

Sorainen infrastruktūras un tās regulējuma prakses vadītājs Baltijā un Baltkrievijā ir Kaupo Lepasepp (kontaktinformāciju skat. tālāk).
Vietējie Sorainen infrastruktūras un tās regulējuma prakses vadītāji: 

Sākums Specializācija Prakses jomas