Valsts pārvalde un administratīvās tiesības Pārskats

Daudzas nozares saskaras ar dažādu ierobežojošu regulējumu un pastiprinātu valdības iejaukšanos ar dažādiem regulatīviem noteikumiem. Tāpēc, lai komercdarbību veiktu pēc iespējas sekmīgāk, liela nozīme ir attiecību veidošanai ar Eiropas Savienības (ES), valsts un vietējām varas iestādēm. Sorainen piedāvā savu pieredzi un palīdzību likumdošanas un valsts pārvaldes procesa aspektos, kas balstīta uz profesionālām attiecībām ar galvenajām valsts iestādēm un dalību lielākajās nozaru asociācijās. Daudzus gadus Sorainen ir aktīvi piedalījies likumprojektu izstrādē nacionālā, reģionālā un ES līmenī.

Sorainen konsultē valsts iestādes un to pilnvaru īstenošanas jautājumos un normatīvo aktu sagatavošanā un interpretācijā, savukārt privātā sektora klientus – saistībā ar viņu sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm un likumdevējiem. > Lasīt vairāk  
Izpratne par politiskajām, institucionālajām un likumdošanas norisēm ļauj Sorainen sniegt skaidras, stratēģiskas konsultācijas klientu komercdarbības mēķu sasniegšanai. Sorainen arī sniedz atbalstu klientiem, kad tiem nepieciešams publiski darīt zināmu to viedokli un uzsākt konstruktīvu dialogu ar ieinteresētajām pusēm. Privātā sektora klientiem birojs palīdz izprast publiskā sektora spēlētāju skatījumu un otrādi.

Klienti novērtē Sorainen sniegtās konsultācijas un pragmatiskos risinājumus. Biroja valsts pārvaldes un administratīvo tiesību prakse stādā integrēti ar banku darbības, konkurences tiesību, korporatīvo konsultāciju, strīdu risināšanas, nodokļu un muitas un citām praksēm, izskatot jautājumus no dažādiem skatupunktiem, plašākā ekonomiskā un tiesiskā kontekstā. Sorainen speciālisti bijuši iesaistīti lielākajos un sarežģītākajos darījumos, konsultējot sabiedrības, komercbankas, valsts finansētas organizācijas, vietējās pārvaldes iestādes un valstu valdības.

Igaunijas biroja komandā ir augsta līmeņa advokāti un juristi ar iepriekšējo darba pieredzi valsts iestādēs, kā arī ar dziļu izpratni par politiskajiem procesiem, tostarp arī bijušais tieslietu kanclers un Igaunijas Tieslietu ministrijas juridiskā departamenta ģenerālsekretāra vietnieks. Sorainen eksperti ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Igaunijas konstitucionālo un administratīvo tiesību harmonizēšanā ar ES tiesībām, izstrādājot Igaunijas tiesu sistēmu un sagatavojot neskaitāmus privāto un publisko tiesību aktu projektus. Biroja speciālisti regulāri izglīto valsts iestāžu amatpersonas, to skaitā tiesnešus, prokurorus un Igaunijas ministriju pārstāvjus. Turklāt pieredzējušie Sorainen advokāti un juristi ir bijuši aicināti dalīties ar savām zināšanām ārvalstīs, piemēram, apmācot Eiropas Komisijas amatpersonas Luksemburgā un konsultējot Tiesībsarga birojus (tieslietu kancleru) valstīs, kurās demokrātija ir sākotnējā attīstības stadijā.

Sorainen Latvijas birojam ir plaša pieredze, konsultējot gan valdību, gan valsts iestādes par plašu jautājumu loku, sākot ar lielākās privātbankas pārņemšanu un glābšanu, ko veica valsts finanšu krīzes laikā 2008. gadā, un Saeimas un Ministru kabineta pārstāvēšanu Satversmes tiesā, beidzot ar likumu un Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādi un privatizācijas jautājumiem. Birojs arī palīdzējis klientiem manevrēt cauri likumdošanas procesiem un likumu izmaiņām dažādās jomās, tostarp nodokļos, azartspēlēs un enerģētikā. Komandā ir atpazīstami tiesvedības speciālisti, kā arī bijušais Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta direktors un Latvijas diplomātiskais pārstāvis Briselē.

Sorainen Lietuvas birojs regulāri sniedz juridiskus komentārus un priekšlikumus saistībā ar valdības jautājumiem banku un finanšu, apdrošināšanas, enerģētikas, regulējuma, infrastruktūras un citās jomās. Sorainen Lietuvas biroja komandā ir labi zināmi speciālisti ar plašām zināšanām un nozīmīgu pieredzi darbā un sadarbībā ar valsts iestādēm, tādējādi panākot veiksmīgu valsts iestāžu un komercsabiedrību sapratni. Komandas locekļi aktīvi darbojas Lietuvas Uzņēmēju konfederācijā, Lietuvas Rūpniecības konfederācijā, Investoru forumā un citās lielās komersantu asociācijās.

Sorainen valsts pārvaldes un administratīvo tiesību prakses vadītājs Baltijā un Baltkrievijā ir Allar Jõks (kontaktinformāciju skat. tālāk).
Vietējie Sorainen valsts pārvaldes un administratīvo tiesību prakses vadītāji:

Sākums Specializācija Prakses jomas

Pieredze

  • Dalība jaunu finanšu likumu un noteikumu sagatavošanā Latvijā, ieskaitot jauna Bankas pārņemšanas likuma izstrāde Latvijas valdībai...
  • Pārstāvība un pastāvīgas konsultācijas vienam no pasaules lielākajiem tiešsaistes pokera organizētājiem...
  • Juridiskais atbalsts Latvijas Riska kapitāla asociācijai...
Lasīt vairāk