Balto apkaklīšu noziegumi Pārskats

Balto apkaklīšu noziegumi (white collar crime) ir kļuvuši par aktuālo biznesa sfēras problēmu. Bieži vien noziegumā iesaistītā persona izmanto savas speciālās pilnvaras, amatu vai statusu ekonomiska rakstura nozieguma izdarīšanai. Balto apkaklīšu noziegumi nereti uzņēmējiem, investoriem un darbiniekiem rada lielus zaudējumus. Tiesību akti, kas regulē komercdarbību, nodokļus, konkurenci, iepirkumus un attiecības ar valsts iestādēm ir sarežģīti un neizslēdz risku, ka par noziegumiem var nākties atbildēt esošajai vai bijušajai uzņēmuma vadībai, kā arī darbiniekiem.   

Sorainen pieredzējušie speciālisti klientiem piedāvā juridisko palīdzību un pārstāvību gan, saskaroties ar negaidītu krīzes situāciju, gan preventīvi pasargājot biznesu no iespējamām negatīvām sekām.

Mēs strādājam pie jautājumiem, kas saistīti ar krāpšanu, kukuļošanu un korupciju, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, viltošanu, nolaidību, pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu, negodīgu konkurenci, maldinošu reklāmu, negodīgu komercpraksi, novešanu līdz maksātnespējai, viltus maksātnespēju, intelektuālā īpašuma pirātismu un citiem Krimināllikuma pārkāpumiem. 

Sorainen sniedz juridisko palīdzību profilaktisko pasākumu veikšanā balto apkaklīšu noziegumu novēršanai:

  • konsultācijas noziegumu novēršanā, tostarp padziļinātā izpētē un korporatīvajās izmeklēšanās, kā arī vadlīniju izstrādē,
  • krīzes vadības pakalpojumi cietušajiem vai tiem, kuriem ir aizdomas par iespējamiem noziegumiem, iekļaujot iekšējās izmeklēšanas un darbu ar pierādījumiem,  
  • klientu pārstāvība un aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanas gaitā, kā arī visu instanču tiesās,
  • pārstāvība izlīguma un vienošanās gadījumā ar prokuroru,
  • aktīvu meklēšana, atgūšana un ar tiem saistīto lēmumu izpilde,
  • palīdzība, iegūstot pierādījumus valsts un starptautiskā mērogā.

MŪSU KOMANDA

Mums ir pieredze, reputācija un zināšanas. Komandā strādā kādreizējie izmeklētāji, prokurori, tiesneši un praktizējoši Krimināllikuma tiesvedības speciālisti.

Sākums Specializācija Prakses jomas