Konkurences tiesības Pārskats

Sorainen ir ievērojama pieredze konkurences lietu risināšanā Baltijā un Baltkrievijā. Pēdējo piecu gadu laikā Sorainen konkurences tiesību prakses grupa ir konsultējusi vairāk nekā 340 klientu par aptuveni 710 konkurences tiesību jautājumiem.

Sorainen konkurences tiesību juristi ir konsultējuši dažos no lielākajiem un sarežģītākajiem apvienošanās darījumiem Baltijā un Baltkrievijā, kur veiksmīgam darījuma noslēgumam bija nepieciešamas apvienošanas atļaujas no vietējām un Eiropas Savienības (ES) konkurences iestādēm. Īpaši pārrobežu apvienošanās lietās integrētā Baltijas un Baltkrievijas konkurences komanda var sniegt klientam koordinētus un efektīvus risinājumus pēc “vienas pieturas aģentūras” principa. Turklāt Sorainen ir vērtīga pieredze konsultāciju sniegšanā par konkurences tiesību jautājumiem Eirāzijas ekonomiskās savienības (EES) ietvaros, kas strauji attīstās vienlaikus ar EES līguma spēkā stāšanos 2015. gada 1. janvārī.

Sorainen juristi uzkrājuši nozīmīgu pieredzi ar konkurences tiesību piemērošanu saistītos procesos dažādos tautsaimniecības sektoros, no patēriņa preču mazumtirdzniecības līdz banku pakalpojumiem un elektrības tirdzniecībai. Konkurences tiesību piemērošanas procesos tiesās Sorainen juristi ir pārstāvējuši klientus gan saistībā ar sarežģītiem konkurences iestāžu lēmumiem, gan privātās izpildu lietās un kriminālprocesos. Sorainen regulāri konsultē klientus, lai nodrošinātu to piemēroto procedūru, cenu politiku un līgumu atbilstību konkurences likuma prasībām. Komanda ilgtermiņā ir uzkrājusi veiksmīgu pieredzi saistībā ar iepriekš nepieteiktām pārbaudēm (dawn raid) pie uzņēmumiem, kādas regulāri veic gan vietējās konkurences tiesību uzraudzības iestādes, gan Eiropas Komisija. Arī valsts atbalsts ir joma, kurā Sorainen ir būtiskas pieredzes priekšrocība, it īpaši sarežģītās transporta un enerģētikas sektora lietās.

Sorainen konkurences prakses grupā ir vairāk nekā divdesmit juristu, no kuriem lielākā daļa pamatā ir specializējušies darbā ar konkurences lietām. Grupā ir speciālisti, kuri ieņēmuši vadošus amatus nacionālās konkurences iestādēs un arī strādājuši kā konkurences tiesību juristi ES iestādēs un Eiropas juridiskajos birojos. Sorainen juristi ir pētījuši konkurences tiesības labākajās universitātēs, piemēram, Kembridžā, un publicējuši rakstus vadošajos žurnālos, kā European Competition Law Review

Sorainen piedāvā savu kompetenci visās galvenajās konkurences tiesību jomās Baltijas valstīs un Baltkrievijā, to skaitā: 

  • uzņēmumu apvienošanās kontrole,
  • dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas jautājumi,
  • aizliegtas vienošanās un ierobežojoši noteikumi komerclīgumos,
  • publiskais iepirkums,
  • tiesvedība konkurences tiesību piemērošanas lietās,
  • valsts atbalsts,
  • korporatīvo konkurences tiesību ievērošanas noteikumu izstrāde un apmācību organizēšana,
  • iekšējie konkurences tiesību pārkāpumu auditi,
  • apmācība un juridiskā palīdzība nepieteiktu pārbaužu (dawn raid) gadījumos.

Sorainen konkurences tiesību prakses vadītājs Baltijā un Baltkrievijā ir Daivis Švirinas (kontaktinformāciju skat. tālāk).
Vietējie Sorainen konkurences tiesību prakses vadītāji: 

Sākums Specializācija Prakses jomas