Strīdu risināšana Pārskats

Sorainen strīdu risināšanas prakses grupa kā viena no lielākajām specializētajām komandām Baltijas reģionā ir pirmā izvēle daudzām vadošajām vietējām un starptautiskām sabiedrībām nozīmīgos strīdos.

Starptautiskās direktorijas – The Legal 500Chambers Europe un Chambers Global – iesaka izvēlēties Sorainen strīdu risināšanas praksi. Strīdu risināšanas prakses grupas partneru individuālos sasniegumus augstu novērtējis The Legal 500, atzīmējot viņus starp nedaudziem izceltajiem vadošajiem profesionāļiem viņu pārstāvētajās valstīs.

Komandas vadītās tieslietas izceļas ar komplicētiem pārrobežu jautājumiem, kas bieži skar Eiropas Savienības un starptautiskās tiesības. Papildus neskaitāmu lietu vešanai un atrisināšanai pirmās un otrās instances tiesās, komandas juristiem un advokātiem ir plaša pieredze klientu pārstāvībā augstākajās un konstitucionālajās tiesās. Nesenāko piemēru vidū ir eksperta atzinuma sniegšana Igaunijas Austākajai tiesai par Eiropas Stabilitātes mehānisma atbilstību konstitūcijai; Latvijas Republikas Ministru kabineta, Saeimas un Finanšu ministrijas pārstāvība Latvijas Republikas Satversmes tiesā; klienta pārstāvība Lietuvas Augstākajā tiesā pirmajā actio Pauliana prasības lietā Lietuvā, lai atgūtu prettiesiski nodotu intelektuālo īpašumu; kā arī klientu pārstāvība divās līdzīgās valstij svarīgās privatizācijas lietās Baltkrievijas Austākajā Komerciālajā tiesā.

Sorainen piedāvā savu kompetenci visās būtiskajās strīdu risināšanas jomās Baltijas valstīs un Baltkrievijā, to skaitā:

Sorainen strīdu risināšanas prakses vadītājs Baltijā un Baltkrievijā ir Carri Ginter (kontaktinformāciju skat. tālāk).
Vietējie Sorainen strīdu risināšanas prakses vadītāji:

Sākums Specializācija Prakses jomas

Pieredze

  • Klientu pārstāvēšana autortiesību, preču zīmju, patentu un domēnu strīdos. Klientu vidū ir, piemēram, Google...

  • SORAINEN ir pārstāvējis lielāko daļu Baltijas vadošo apdrošināšanas sabiedrību, kā arī plašu apdrošinātāju loku. Nesenākie darbi ietver augsta profila lietas par polises interpretācijas jautājumiem un pārvadātāja atbildību.

    ...
  • SORAINEN tiesvedības speciālistu pieredzes portfelī ir nozīmīgākās neslavas celšanas lietas. Viņi tiesā aizstāvējuši gan vietējās slavenības, gan komersantus un politiķus. Komanda nesen konsultējusi daudzus augsta profila klientus un veiksmīgi pārstāvējusi indivīdus, kuri vēlas panākt nepatiesu apgalvojumu atsaukšanu, kā arī sabiedrības, kas nepamatoti apsūdzētas nepatiesu apgalvojumu publicēšanā. Turklāt lietā, kurā vienam no Bonnier Group...
  • SORAINEN ir vadošais birojs transporta un kuģniecības strīdos. Komanda spēj risināt plaša spektra sarežģītas lietas. Nesena pieredze ietver veiksmīgus kuģu arestus un pārrunas par kuģu atbrīvošanu no aresta. Komanda ir konsultējusi klientus arī citos jūras tiesību jautājumos, piemēram, par kuģu reģistrāciju....
  • Komandai ir plaša pieredze sarežģītu pārrobežu krāpšanas lietu risināšanā un aktīvu meklēšanas un atgūšanas darbā, ieskaitot ārvalstu iesaldēšanas rīkojumu iegūšanu un izpildi. Unikālā SORAINEN biroju sadarbība ļauj komandai ārvalstīs veiksmīgi meklēt aktīvus, vākt pierādījumus, iegūt prasības nodrošinājumus un izpildīt tiesu nolēmumus....
Lasīt vairāk