Vide Pārskats

Jautājumi par vides prasību ievērošanu un atbildību kļūst aizvien svarīgāki daudzās nozarēs. Tas attiecas gan uz darbībām ar, gan bez bīstamām vielām. Tā kā vides jautājumi kļūst arvien aktuālāki, paplašinās arī likumu prasības vietējā un Eiropas līmenī. Pienākums ievērot vides prasības ietekmē dažādas preces un procedūras, un tādēļ atbildības jautājumiem daudzās nozarēs ir ļoti liela ietekme uz komercdarījumiem.

Sorainen vides prakse daudzām nozarēm ir uzticams konsultants par vides tiesību jautājumiem, regulējumu un īstenošanu. Biroja juristi piedāvā izcilu tehniskās izpratnes, regulatīvās jomas pieredzes, biznesa domāšanas, kā arī reģionālu skatījumu uz vides risku pārvaldi un darījumu saistību izpildi.

Sorainen vides praksi iesaka starptautiskas direktorijas: The Legal 500 („Viņu grupa vajadzības gadījumā strādāja visu diennakti [..] un lietu izvērtēja gan no juridiskā, gan komerciālā viedokļa.") un Chambers Europe (Klienti uzslavē „efektīvo un vienmēr laikus veikto darbu".).

Sorainen piedāvā savu kompetenci visās galvenajās vides tiesību jomās Baltijas valstīs un Baltkrievijā, to skaitā:

  • veselības, vides un drošības (HES) regulējums un atļaujas,
  • ķimikāliju regulējums, ieskaitot ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu (REACH), biocīdus un mazgāšanas līdzekļus,
  • atbildība vides jomā,
  • dabas resursi,
  • videi nekaitīga tehnoloģija,
  • emisiju tirdzniecība,
  • dabas aizsardzība,
  • atkritumu apsaimniekošana, ieskaitot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA), bīstamu vielu regulējumu (RoHS), transportlīdzekļu aprites cikla beigas (ELV),
  • darījumu konsultācijas,
  • vides strīdi un tiesvedība.

Sorainen vides praksi Baltijā un Baltkrievijā vada Kęstutis Adamonis (kontaktinformāciju skat. tālāk).
Vietējie Sorainen vides prakses vadītāji:

Sākums Specializācija Prakses jomas