Enerģētika un sabiedriskie pakalpojumi Pārskats

Sorainen enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu sektora grupa apvieno padziļinātu izpratni par enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu komercdarbību ar juridiskām zināšanām dažādās prakšu jomās. Mūsu pieredzējušo juristu un nodokļu speciālistu komanda regulāri konsultē starptautiskas un vietējas enerģētikas (naftas, gāzes, elektroenerģijas, apkures, kodolenerģijas) un sabiedrisko pakalpojumu (atkritumu, naftas, biomasas, ūdens apgādes u.c.) sabiedrības, kā arī investorus un attīstītājus šajā sarežģītajā regulētajā sektorā gan Baltijas valstīs, gan Baltkrievijā.

Fokusēšanās uz sektoru un integrētā reģionālā pieeja ļauj mums piedāvāt pilnīgu izpratni par sektoru un efektīvus individuāli piemērotus risinājumus mūsu enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu klientiem visā reģionā. Tā rezultātā mēs esam regulāri iesaistīti lielākajos un sarežģītākajos enerģētikas un sabiedrisko pakalpojumu sektora darījumos, projektos un strīdos.

Kopā ar regulējuma un citām ar sektoru saistītajām konsultācijām mūsu enerģētikas un sabiedrsiko pakalpojumu sektora grupa nodrošina pilna spektra juridisko un nodokļu atbalstu šī sektora klientiem, tai skaitā konsultācijas par:

  • enerģētikas projektu attīstību (spēkstaciju būvniecība, pieslēgumi tīkliem, uzglabāšanas objekti u.c.),
  • vides regulējuma jautājumiem (tostarp ietekmes uz vidi novērtējums, pārrunas ar valsts un pašvaldību iestādēm, vietējiem iedzīvotājiem u.c.),
  • enerģētikas projektu finansēšanu (PPP un koncesijas),
  • atbilstības un regulējuma jautājumiem (licences, atļaujas, īpaši noteikumi, cenu un tarifu apstiprinājumi, sarunas ar regulatoriem),
  • enerģētikas nozares sabiedrību vadību un darbību (korporatīvie un darba tiesību jautājumi),
  • publiskajiem iepirkumiem enerģētikas nozarē,
  • nodokļiem un muitu, sociālo nodrošināšanu,
  • konkurences tiesību jautājumiem (aizliegtas vienošanās, dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, negodīga konkurence, karteļu lietu izmeklēšanas u.c.),
  • vispārējo atbilstību (kukuļošanas novēršana, tirdzniecības atbilstība, atbilstības programmu izstrāde).

Sākums Specializācija Sektoru grupas