Finanšu pakalpojumi un apdrošināšana Pārskats

Sorainen finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas sektora grupa ir reģiona līderis, konsultējot finanšu jomas iestādes par kapitāla tirgiem, regulējumu, atbilstības noteikumiem, uzņēmumu apvienošanu un iegādi (M&A) un maksātnespējas jautājumiem. Specializēta juristu un nodokļu konsultantu komanda strādā ar finanšu institūcijām, ieskaitot bankas, maksājumu un e-naudas iestādes, investīciju kompānijas, apdrošināšanas sabiedrības un brokerus, aktīvu pārvaldītājus, ieguldījumu un pensiju fondus, tirdzniecības un norēķinu sistēmas un to operatorus, emitentus un ieguldītājus. Sorainen pilnībā integrētā komanda bieži kļūst par finanšu institūciju pirmo izvēli sarežģītu un saspringtu pārrobežu darījumu vadībai, kā arī padomdevēju vietēja mēroga jautājumu risināšanā. 

Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas sektora grupā strādā 32 prasmīgi tiesību eksperti, kas padziļinājuši juridisko un nodokļu specializāciju finanšu sektorā, aptverot visus mūsu birojus un prakses jomas Baltijā un Baltkrievijā. Klienti uzticas Sorainen un paļaujas uz biroja pieredzi, iespaidīgo paveiktā darba uzskaitījumu pie visizaicinošākajiem un inovatīvākajiem finanšu jomas darījumiem un izpratni par klientu vajadzībām. 

Zemāk uzskaitīti tikai daži no biežāk sniegtajiem pakalpojumiem, kur mūsu juristi un nodokļu speciālisti pielieto zināšanas un atzīto pieredzi finanšu sektorā, lai sniegtu klientiem praktiskus risinājumus:

 • licencēšana un atļauju saņemšana,
 • konsultācijas pircējiem un pārdevējiem finanšu iestāžu pārdošanas darījumos,
 • pastāvīgas konsultācijas par regulējumu,
 • regulējuma izpēte un piemērošanas lietas,
 • finanšu produkti un pakalpojumi,
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas regulējums,
 • kreditēšana (vispārēji aizdevumi, sabiedrību pārpirkšana, līzings, aktīvu un nekustamā īpašuma finansēšana un citi finansējuma veidi),
 • strukturētā finansēšana,
 • parādu restrukturizācija,
 • tirdzniecības finansēšana,
 • projektu finansēšana un PPP,
 • kapitāla vērtspapīru piedāvājumi,
 • parāda instrumentu piedāvājumi,
 • valsts obligāciju emisija,
 • biržā iekļautu sabiedrību pārņemšana, izspiešana, pārdošana un izslēgšana no biržas saraksta,
 • kotēšana regulētos un alternatīvos tirgos,
 • vērtspapīru tirgu un biržu korporatīvā pārvaldība, informācijas atklāšana un atskaišu prasības,
 • jautājumi, kas saistīti ar apdrošināšanu.  

Sākums Specializācija Sektoru grupas