Farmācija un dzīvības zinātnes Pārskats

Sorainen farmācijas un dzīvības zinātņu sektora grupa sniedz pilna spektra juridiskās un nodokļu konsultācijas atbilstoši šī sektora vajadzībām, sākot ar regulējuma, korporatīvo konsultāciju, nodokļu, darba tiesību, tiesvedību un intelektuālā īpašuma jautājumiem līdz pat uzņēmumu apvienošanas un iegādes (M&A) darījumiem un projektiem. Sektora grupas komanda konsultē kapitālsabiedrības un investorus, kuri pārstāv dzīvības zinātņu sektoru, ieskaitot farmāciju, medicīnas iekārtas, veselības aprūpi un diagnostiku, ķimikālijas, kosmētiku un biotehnoloģijas (izpētes un attīstības laboratorijas, start-ups, akadēmiskais darbs utt.). 

Farmācijas un dzīvības zinātņu sektora grupa ir integrēta reģionāla komanda, kurā pārstāvēti dažādu tiesību un nodokļu prakses jomu speciālisti, daudzi no šīs komandas dalībniekiem guvuši iepriekšēju pieredzi, strādājot šīs nozares sabiedrībās. Mūsu speciālisti piedāvā padziļinātu izpratni un zinātību farmācijas un dzīvības zinātņu sektora komercdarbībā apvienojumā ar visaptverošu pieredzi juridisko un nodokļu jautājumu risināšanā. Sorainen arī izceļas ar iespaidīgu lietu sarakstu reģiona nozīmīgākajos investīciju un M&A darījumos farmācijas un dzīvības zinātņu sektorā.

Biežāk sniegtie pakalpojumi farmācijas un dzīvības zinātņu sektora grupas klientiem ir konsultācijas par:

  • regulējumu (licences, atļaujas, uzraugošo institūciju veiktās pārbaudes un izmeklēšanas),
  • klīnisko pētījumu veikšanas prasībām,
  • komercdarījumiem (piegādes, ražošanas, izplatīšanas un pārstāvniecību līgumi),
  • pārdošanas stratēģijām, tirdzniecības un mārketinga regulējumu, cenu izveidi un kompensācijām,
  • intelektuālā īpašuma aizsardzību, licencēšanas līgumiem, sadarbību izpētes un attīstības jomā, intelektuālā īpašuma strīdu risināšanu tiesās,
  • investīcijām, M&A, kopuzņēmumiem un partnerībām,
  • projektu finansēšanu un apdrošināšanu,
  • ētikas un atbilstības noteikumiem (pretkorupcijas un kukuļdošanas novēršanas regulējums, konkurences tiesības),
  • tiesvedību un pārstāvību tiesās, škīrējtiesās un pašvaldību iestādēs.

Sākums Specializācija Sektoru grupas