Nekas netika atrasts

Lūdzu, izmēģiniet citus meklēšanas kritērijus

 • Datu aizsardzība kā uzņēmuma atbilstības programmas sastāvdaļa. Ieva Andersone

  Video / Ieva Andersone

  Partnere Ieva Andersone, ievadot datu aizsardzībai veltīto vebināru, stāsta par to, kā datu aizsardzība iekļaujas kopējā uzņēmuma atbilstības programmā.

 • Komerciālu paziņojumu sūtīšana klientiem. Anna Bogdanova

  Video / Anna Bogdanova

  Kas ir komerciāls paziņojums un kādām prasībām tam jāatbilst? Kā atšķiras tiešā mārketinga sūtījumu prasības fiziskām un juridiskām personām? Kā apstrādāt piekrišanās un atteikšanās paziņojumus? Šādi jautājumi joprojām ir aktuāli mārketinga speciālistu ikdienā. Piedāvājam noklausīties juristes Annas Bogdanovas prezentāciju.

 • Kas jāņem vērā, ievācot informāciju par darbinieku. Andis Burkevics

  Video / Andis Burkevics

  Par par pretendentu un darbinieku informācijas ievākšanas pamatprincipiem vebinārā stāstīja zvērināts advokāts un sertificēts personas datu aizsardzības speciālists Andis Burkevics. Viņš arī vērsa uzmanību uz šī brīža aktuālo jautājumu – vai un kā ievākt datus par darbinieku vakcinēšanās statusu. Lekcijas nobeiguma daļa ir veltīta pārskatam par aktuālo tiesu praksi ar darbinieku datiem saistītajos jautājumos.

 • Datu valsts inspekcijas pārbaudes: praktiskie ieteikumi. Zane Akermane

  Video / Zane Akermane

  Kā uzņēmumam rīkoties Datu valsts inspekcijas pārbaudes laikā? Sadarboties, sadarboties, sadarboties! Iespēju robežās sniegt visu pieprasīto DVI informāciju (trūkstošas informācijas gadījumā DVI apstākļus interpretē pārzinim par sliktu). Proaktīvi novērst jebkādu (arī potenciālu) kaitējumu datu subjektiem (piemēram, pārtraukt nelikumīgo datu apstrādi negaidot DVI norādījumus): Uzmanību! Par šīm darbībām vispirms jāinformē DVI, lai tās netiktu uztvertas kā […]

 • Video un audioierakstu izmantošana pierādīšanas procesā. Jūlija Terjuhana

  Video / Jūlija Terjuhana

  Par video un audio materiālu iegūšanu, apstrādi (ieskaitot pienākumu informēt), izmantošanu pierādījuma statusā stāsta mūsu juriste Jūlija Terjuhana. Noskatoties ierakstu uzzināsiet arī, vai atļauts veikt ierakstus, neinformējot par to.

Piesakieties jaunumiem!

Pierakstīties

Meklēt video

Atvērt filtrus

Sektors

Pakalpojums

Valsts