Eiropas Savienības Tiesas precedenta lēmums par programmatūru licenču tālakpārdošanu
To read the news in other languages, please click on the relevant flag: In English In Estonian In Lithuanian

Dārgie klienti un sadarbības partneri,

2012.gada 3.jūlijā Eiropas Savienības Tiesa (Tiesa) pieņēma revolucionāru lēmumu, kas ietekmē daudzus mūsu klientus Baltijas valstīs, kas tālākpārdod programmatūru licences (vietējie programmatūru tirgotāji vai programmatūru izplatītāji) un sabiedrības (galalietotāji), kas iegādājas programmas un licences savai komercdarbībai.

Lietā C 128/11, kurā bija iesaistīta Oracle un Vācijas sabiedrība UsedSoft, Tiesa nolēma, ka programmatūru autortiesību īpašnieki nav tiesīgi bloķēt tālākpārdošanu. Tiesa noteica, ka „lietotu” programmatūru licenču pārdošana ir likumīga un ka šādas programmatūras autortiesību īpašnieks nevar iebilst pret tālākpārdošanu. Ekskluzīvās izplatīšanas tiesības datorprogrammas kopijai, ko ietver licence, tiek izsmeltas pirmās pārdošanas reizē. Tas attiecas gan uz lejupielādētu programmatūru, gan arī CD/DVD formātā iegādātu programmatūru.

Kad autortiesību īpašnieks padara šo programmatūras kopiju – materiālu vai nemateriālu – pieejamu klientam un tajā pašā laikā noslēdz licences līgumu, pretī saņemot samaksu, piešķirot klientam tiesības izmantot šo kopiju neierobežotu laika periodu, tad tiesību īpašnieks pārdod klientam kopiju un tādā veidā izsmeļ ekskluzīvās izplatīšanas tiesības. Darījums ietver kopijas īpašumtiesību nodošanu. Tādēļ, pat ja licences līgums aizliedz tālāku nodošanu, tiesību īpašnieks vairs nedrīkst iebilst pret kopijas tālākpārdošanu.

Tāpat Tiesa lēma, ka jebkuri programmatūras labojumi vai atjauninājumi servisa līguma ietvaros veido daļu no lietotās programmatūras, kuru drīkst pārdot tālāk. Izplatīšanas tiesību izmantošana attiecas arī uz datorprogrammas kopiju, kas pārdota kā programmatūra, kuru labojis vai atjauninājis autortiesību īpašnieks. Pat ja uzturēšanas līgums ir noslēgts uz noteiktu laika periodu, funkcijas, kas ir labotas, mainītas vai pievienotas uz šāda vienošanās pamata, veido neatņemamu oriģināli lejupielādētās programmas daļu, un to klients var izmantot neierobežotu laika periodu.

Tomēr Tiesa norādīja, ka tad, ja pirmā pircēja iegādātā licence saista vairāk lietotājus, nekā nepieciešams, tad pircējs izplatīšanas tiesību izmantošanas rezultātā nav tiesīgs dalīt licenci un tālākpārdot tikai tās daļu.

Turklāt Tiesa norādīja, ka oriģinālas materiālas vai nemateriālas datorprogrammas kopijas, uz kuru tiek attiecinātas autortiesību īpašnieka izplatīšanas tiesības, iegādātājam tālākpārdošanas brīdī programmatūras kopija uz sava datora jāpadara nelietojama.

Šis vēsturiskais lēmums rada precedentu lietotu programmatūras licenču tirdzniecībai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Baltijas valstīs. Vietējiem programmatūru autortiesību īpašniekiem, kas turpmāk vēlas kontrolēt programmatūru tālākpārdošanu, vajadzētu pārdomāt savu licenču politiku un tā vietā, lai pārdotu programmatūru, biežāk jāizmanto programmatūras noma. No otras puses, sabiedrībām, kas savas komercdarbības veikšanai ir iegādājušās programmatūru ar licenci kā nemateriālo īpašumu, būs lielāka juridiskā skaidrība un drošība pārdot lieko programmatūru kopijas un licences komercdarbības nodošanas, reorganizācijas vai maksātnespējas gadījumā.

 
Kaupo Lepasepp
IGAUNIJA
Kaupo Lepasepp

Partneris
sūtīt e-pastu
Pärnu mnt. 15
10141 Tallina
tel. +372 6 400 900
fakss +372 6 400 901
estonia@sorainen.com
 
Agris Repšs
LATVIJA
Agris Repšs

Partneris
sūtīt e-pastu
Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Rīga
tel. +371 67 365 000
fakss +371 67 365 001
latvia@sorainen.com
 
Renata Beržanskienė
LIETUVA
Renata Beržanskienė

Partnere
sūtīt e-pastu
Jogailos 4
LT-01116 Viļņa
tel. +370 52 685 040
fakss +370 52 685 041
lithuania@sorainen.com
 
Alexey Anischenko
BALTKRIEVIJA
Alexey Anischenko

Partneris
sūtīt e-pastu
ul Nemiga 40
220004 Minska
tel. +375 17 306 2102
fakss +375 17 306 2079
belarus@sorainen.com

Jūs esat saņēmis šo e-pastu ar jaunākajām ziņām, jo Jūsu e-pasta adrese atrodas SORAINEN datubāzē.
Jūs varat mainīt saņemto ziņu apskatu tiesību jomas, klikšķinot šeit, vai atteikties no turpmākas ziņu apskatu/pasākumu ielūgumu saņemšanas, klikšķinot šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SORAINEN ziņas ir sastādītas tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un saistībām. Tās neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. Tādēļ mēs iesakām sazināties ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju. SORAINEN ziņu elektroniskās versijas ir pieejamas SORAINEN mājaslapā www.sorainen.lv.

© SORAINEN 2012
Visas tiesības rezervētas