Tarptautiniai prekybos rūmai (angl. International Chamber of Commerce, ICC) paskelbė atnaujintą 2022-2024 m. ICC Arbitražo ir neteisminio ginčų sprendimo komisiją – pagrindinę ICC tarptautinių ginčų sprendimo ekspertų grupę. „Sorainen“ vyresnioji teisininkė Ieva Rimavičienė, turinti didelę patirtį arbitražo srityje, nacionaliniame komitete buvo paskirta Lietuvos atstove ICC.

„Džiaugiuosi prisijungdama prie naujai sudarytos įvairove pasižyminčios ekspertų grupės, kurią  sudarys teisininkai, arbitrai, mediatoriai, teisės profesoriai ir ekspertai įvairiose ginčių sprendimo srityse iš daugiau nei 100 šalių. Sieksiu prisidėti prie svarbaus komisijos darbo ir dirbti su kitais komisijos nariais siekiant efektyvaus ir ekonomiško ginčų sprendimo visame pasaulyje,“ – sako Ieva.

Apie komisiją 

ICC Arbitražo ir neteisminio ginčų sprendimo komisija yra unikali ekspertų grupė, nustatanti ICC ginčų sprendimo paslaugų taisykles. Komisija yra atsakinga už naujų politikų bei priemonių siūlymą. Ji rengia ataskaitas, gaires ar geriausių praktikų apžvalgas, taip siekdama skatinti inovacijas ir veiksmingą bei ekonomišką ginčų sprendimą. 

Daugiau skaitykite čia.