Luka Tamulionytė

Teisininko padėjėja

Kalba

anglų, lietuvių

Paslaugos

Sektoriai

Šalis

Lietuva

Apie mane

Esu Ginčų sprendimo ir rizikos valdymo komandos teisininko padėjėja. Talkinu kolegoms konsultuojant ir atstovaujant klientams visuose teisminių ginčų sprendimų ir arbitražo proceso etapuose.

Daugiau

Ginčų sprendimas. Dirbdama komandoje padedu kolegoms rengiant procesinius dokumentus bei atliekant tiriamuosius darbus, taip pat konsultuojant klientus.

Nuolatinis akademinis ir profesinis tobulėjimas. Siekdama gilinti savo teisines žinias, 2021–2022 m. buvau „Sorainen Student Academy“ dalyvė. Taip pat esu kontoros „ThinkTank“ komandos narė, padedu kolegoms įvairiose teisės srityse, taip plėsdama savo profesinį akiratį. Prieš prisijungdama prie Ginčų sprendimo ir rizikos valdymo komandos vertingos patirties įgijau dirbdama Mokesčių komandoje. Stengiuosi tobulinti savo žinias bei įgūdžius, tad domiuosi teisinėmis aktualijomis, dalyvauju įvairiose Vilniaus universiteto organizuojamose konferencijose bei seminaruose.

Veikla nevyriausybinėse organizacijose. Jau ne vienerius metu esu aktyvi Vilniaus Universiteto studentų atstovybės (VU SA) narė. Eidama VU SA komunikacijos koordinatorės pareigas konsultavau studentus įvairiais akademiniais ir socialiniais klausimais bei padėjau tinkamai įgyvendinti jų teises. Dalyvauju Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto studentų mokslinės draugijos veikloje kartu su kitais studentais rašydama mokslinius straipsnius aktualiomis teisės temomis.

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro studijų studentė)

Priklausau šioms organizacijoms

  • Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA TF)
  • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų mokslinė draugija