Teigiami pokyčiai Lietuvos teisinėje sistemoje ir šalies kapitalo rinkoje sudaro pagrindą Lietuvai tapti tvarių žaliųjų finansų centru Baltijos ir Šiaurės šalyse. Siekiant užtikrinti šią poziciją ir sukurti efektyvią tvarių finansų strategiją, Lietuvos finansų ministerija, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) bei Europos Komisija sausio 27 d. Londone rengia šiai temai skirtą susitikimą.

Klausimai, į kuriuos būtina atsakyti rengiant strategiją

Tomas Kontautas, „Sorainen“ Lietuvos biuro vadovaujantis partneris bei Finansų ir draudimo komandos vadovas Lietuvoje, kartu su kolegomis Dalia Augaite ir Rimantu Bendoriumi, taip pat drauge su Lietuvos finansų ministru, ERPB viceprezidentu, Europos Komisijos Paramos struktūrinėms reformoms tarnybos vadovybe, Lietuvos Banko Ekonominės politikos analizės skyriaus vadovu ir kitais finansų sektoriaus ekspertais, susitikimo metu aptars šias temas:

  • Lietuva kaip tvarių žaliųjų finansų centras: investavimo galimybės Lietuvoje
  • Naujų priemonių, leidžiančių palengvinti tvarų žaliąjį finansavimą regione, kūrimas: reglamentų ir įstatymų poveikis
  • Kokie paslaugų teikėjai palaiko tvarių žaliųjų finansų rinką? Kaip Lietuva gali juos palaikyti?
  • Kas dar nepadaryta siekiant padėti tvarių žaliųjų finansų rinkai Lietuvoje?
  • Galimybės bendradarbiauti su esamomis tvarių finansų agentūromis. Kokių papildomų veiksmų turėtų imtis agentūros? Su kokiomis praktinėmis problemomis jos susiduria?

Lietuva jau žengė svarbius žingsnius tvarių žaliųjų finansų srityje

Lietuva sėkmingai laikosi Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos ir Jungtinių Tautų (JT) 2030 m. tvaraus vystymosi darbotvarkės tikslų bei įgyvendina priemones šiems tikslams pasiekti.

Be to, 2019 m. spalio mėnesį Lietuvoje buvo pradėtas įgyvendinti tvarių žaliųjų investicijų skatinimo projektas. Bendradarbiaudami su ERPB, ekspertai parengs šalies tvarių žaliųjų finansų veiksmų planą ir Žaliųjų finansų instituto įsteigimo Lietuvoje galimybių studiją. Lietuva yra pirmoji Baltijos valstybė, įgyvendinanti tokį projektą.

Valstybė ir privatus sektorius vis dažniau renkasi žaliąsias obligacijas

Lietuvos kapitalo rinkoje taip pat pastebima tendencija, kad tiek valstybė, tiek bendrovės vis dažniau renkasi žaliąsias obligacijas. 2017 m. ir 2018 m. „Ignitis Group“ išleido dvi 300 mln. eurų vertės žaliųjų obligacijų emisijas. 2018 m. Vyriausybė taip pat parėmė sprendimą dėl paskolos suteikimo Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA) išleidžiant žaliąsias obligacijas. Tai yra pirmoji vyriausybės vertybinių popierių emisija Baltijos regione, kurios pajamos buvo skirtos tvarių projektų įgyvendinimui.