2019 m. spalio mėnesį Lietuvoje pradėtas vykdyti tvariųjų (žaliųjų) investicijų skatinimo projektas. Bendradarbiaujant su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) ekspertai parengs šalies veiksmų planą dėl tvariųjų (žaliųjų) finansų bei galimybių studiją dėl Žaliojo finansų instituto įsteigimo Lietuvoje. Mūsų komanda drauge su „Richard Kemish Consulting Limited“ ir „Linklaters“ konsultuoja Finansų ministeriją, Europos Komisiją ir ERPB įgyvendinant šį projektą. Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos finansavimą per Struktūrinių reformų paramos programą (SRSP) ir bendradarbiaujant su Europos Komisijos struktūrinių reformų paramos tarnyba (SRSS).

Pirmą kartą Europoje įgyvendinamas projektas

Lietuva yra pirmoji šalis, kartu su EK ir ERPB pradėjusi vykdyti tokį projektą. Juo siekiama parengti strategiją ir veiksmų planą, kurie skatintų finansinius srautus nukreipti į tvarių projektų finansavimą. Strategija taip pat padidintų Lietuvos kaip jurisdikcijos patrauklumą, siekiant pritraukti lėšų tvarių (žaliųjų) projektų finansavimui. Įgyvendinus projektą tikimasi suteikti daugiau galimybių kurti palankią ekosistemą tvarių projektų finansavimui per Lietuvą kaip jurisdikciją, skatinti tvarių instrumentų vystymąsi bei įtraukti visuomenę į tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimą.

Projekto komanda

Partneris Tomas Kontautas, vyresnioji teisininkė Dalia Augaitė ir teisininkas Rimantas Bendorius, bendradarbiaudami su tarptautiniais ekspertais konsultuoja Finansų ministeriją, Europos Komisiją ir ERPB rengiant projekto veiksmų planą ir kitais su projektu susijusiais klausimais.

ERPB komandą sudaro Jim Turnbull ir Razvan Dumitrescu.