Jūsų duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų jungtiniai valdytojai yra „Sorainen“ biurai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje („Sorainen“). „Sorainen“ biurų kontaktinius duomenis rasite čia.

Atitinkamos „Sorainen“ biurų pareigos ir santykiai Jūsų atžvilgiu yra apibrėžti jų tarpusavio susitarime.

Su „Sorainen“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu: privacy@sorainen.com.

Kokius duomenis renka „Sorainen“ ir kaip juos naudoja?

Teikiant paraišką „Shared Mission“ programai, mes rinksime ir tvarkysime šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, mobilaus telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją mums, kuri gali apimti ar sudaryti asmens duomenis.

Mes tvarkysime šiuos Jūsų duomenis remdamiesi savo teisėtais interesais efektyviai koordinuoti „Shared Mission“ programą, analizuoti pateiktas paraiškas, siekdami nustatyti, kurie kandidatai atitinka programos kriterijus ir susisiekdami su jais.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Prieigą prie Jūsų duomenų turi:

  • Su jumis bendraujantys arba už rinkodarą atsakingi „Sorainen“ darbuotojai ir teisininkai „Sorainen“ Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos biuruose.
  • Trečiosios šalys, kurios teikia paslaugas „Sorainen“, tarp jų – rinkodaros įmonės, informacinių technologijų paslaugų teikėjai, audito įmonės ir kiti tiek, kiek tai būtina rinkodaros vykdymo tikslais.

Europos Komisija nepriėmė sprendimo dėl pakankamo duomenų apsaugos lygio Baltarusijoje, todėl „Sorainen“ biuras Baltarusijoje turi prieigą prie asmens duomenų remdamasis susitarimu tarp „Sorainen“ biuro Baltarusijoje ir kitų „Sorainen“ biurų, kurie taiko standartines sutartines nuostatas, patvirtintas Europos Komisijos. Privačių duomenų, įskaitant serverius, kontrolė vykdoma Europos Sąjungos teritorijoje. Galite paprašyti galimybės peržiūrėti atitinkamos sutarties tekstą susisiekę su „Sorainen“ duomenų apsaugos pareigūnu.

Kiek laiko „Sorainen“ saugo Jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis programos „Shared Mission“ įgyvendinimo laikotarpiu ir 3 mėnesius po programos įgyvendinimo.

Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Susisiekę su „Sorainen“ el. paštu privacy@sorainen.com, galite pasinaudoti savo teise:

  • susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
  • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;
  • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
  • jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Kai kuriais atvejais Jūs galite turėti teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jūs galite naudotis savo teisėmis pagal galiojančias ES ir vietos teisės aktų nuostatas.

Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, „Sorainen“ išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su „Sorainen“.

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite pateikti skundą atitinkamai valdžios institucijai toje ES šalyje, kurioje gyvenate. Tokių institucijų kontaktinius duomenis rasite čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.