„Sorainen“ Finansų ir draudimo komandos vyresnioji teisininkė Vitalija Impolevičienė komentuoja, jog jau kitąmet visa apimtimi pamatysime ilgametės Europos Komisijos (EK) politikos rezultatą – įsigalios reikalavimų patikslinimai, numatantys, kokia apimtimi ir formatu finansų rinkos dalyviai turės atskleisti su tvarumu susijusią informaciją apie įmonę ir jos finansinius produktus. Reikalavimai palies ne tik tvaria politika jau besivadovaujančius finansų rinkos dalyvius, bet ir tuos, kurie su tvarumu kol kas neturi nieko bendro.

Finansų rinkos dalyviams pasiruošti naujiems reikalavimams liko vos keli mėnesiai: ką reikia žinoti?

Skatina tvarias investicijas

Naujųjų reikalavimų būtinybė atsirado dėl Europos žaliojo kurso – EK įsipareigojo iki 2030 metų sutelkti bent 1 trilijono eurų vertės tvarių investicijų. Tai į ekonominę veiklą nukreiptos lėšos, prisidedančios prie aplinkosaugos (pavyzdžiui, atsinaujinančiosios energijos, žaliavų, vandens ir žemės naudojimo, pagaminamų atliekų kiekio mažinimo) ar socialinių (pavyzdžiui, nelygybės klausimų sprendimo, socialinės sanglaudos skatinimo, integracijos ir darbo santykių) tikslų įgyvendinimo.

Norint atskleisti, kaip finansų rinkos dalyviai paskirsto investicijas ir kokį pėdsaką jų investavimo sprendimai palieka aplinkoje, nuspręsta didinti su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo skaidrumą finansų rinkos dalyvių klientams. Taip siekiama užkirsti kelią galimam galutinių investuotojų klaidinimui – juk finansinis produktas gali būti pristatomas kaip prisidedantis prie aplinkosaugos ar socialinių tikslų, nors iš tiesų su jais neturėti nieko bendra. Tam priskirtas specialus terminas – ekomanipuliavimas (angl. green washing).

Vienas iš reikalavimų – atskleisti klientams informaciją apie aplinkos, socialinius ir valdymo kriterijus, kai priimami su investicijų valdymu susiję sprendimai. Taip pat integruoti tvarumo rizikas į finansinės rizikos valdymo procesus: atsižvelgti į aplinkos, socialinius, valdymo įvykius ar situacijas, kurios galėtų padaryti neigiamą poveikį investicijų vertei.

Visą straipsnį skaitykite 15min.lt.