Vitalija Impolevičienė

Vyresnioji teisininkė, advokatė

Kalba

lietuvių, anglų

Paslaugos

Sektoriai

Šalis

Lietuva

Apie mane

Esu „Sorainen“ Finansų ir draudimo komandos vyresnioji teisininkė ir viena iš Aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (angl. Environmental, Social & Governance – ESG) komandos vadovių. Teisine praktika užsiimu nuo 2003 m. ir esu sukaupusi didelę patirtį finansų ir draudimo sektorių reguliavimo, produktų kūrimo, platinimo srityse bei susijusiuose ginčuose. Taip pat konsultuoju klientus tvarių finansų bei kitais su ESG susijusiais klausimais.

Daugiau

Finansų ir draudimo sektoriaus reguliavimo klausimai. Konsultuoju klientus finansų ir draudimo sektoriaus reguliavimo, finansinių ir draudimo paslaugų teikimo, finansų sektoriaus įmonių įsigijimų ir susijungimų klausimais.

Finansavimo sandoriai. Dirbu su tarptautiniais finansavimo sandoriais, įskaitant skolinimo ir užtikrinimo priemonių sandorius.

Tvarūs finansai ir ESG. Ypatingą dėmesį skiriu tvarių finansų sričiai (SFDR, Taksonomijos reglamentai ir susiję teisės aktai). Konsultuoju finansų sektoriaus įmones tvarių finansų atskleidimo klausimais, taip pat gilinuosi į įvairių sektorių įmonėms kylančius iššūkius ESG reikalavimų įgyvendinimo srityje.

Patirtis draudimo sektoriuje. Vadovavau vienos iš pirmaujančių draudimo bendrovių regione teisės departamentui Baltijos šalims tuo metu, kai draudimo sektorius įgyvendino naujus teisės aktų reikalavimus, susijusius su draudimo produktų kūrimu ir platinimu bei Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Taip pat buvau atsakinga už bendrovės korporatyvinio valdymo klausimus bei ginčų sprendimą. Įgyta patirtis leidžia man itin gerai suvokti draudimo sektoriaus klientų poreikius nuo reguliacinių reikalavimų atitikties, produktų kūrimo, produktų platinimo modelių iki potencialių ginčų.

Kredito įstaigų nemokumo procesai. Dirbdama „Indėlių ir investicijų draudimas“ procesų administravimo skyriaus vadove, atstovavau didžiausio kreditoriaus Indėlių draudimo fondo interesams nemokių kredito įstaigų bankroto procesuose, įskaitant „Snoro“ ir Ūkio bankus. Taip pat dalyvavau perkeliant į Lietuvos teisę ES direktyvas ir atstovavau Indėlių draudimo fondui Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

 

Išsilavinimas

  • Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)
  • „Smith School of Enterprise and the Environment“, Oksfordo universitetas, Anglija („Teisė ir tvarumas: pasaulinių aplinkosaugos iššūkių sprendimas“ kursas)

Priklausau šioms organizacijoms

  • Lietuvos advokatūra