Žaliuoju kursu siekiama pertvarkyti Europos Sąjungą (ES) į modernią, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą ekonomiką, kurioje iki 2050 m. nebeliks grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Reikšmingas vaidmuo šioje tvarumo transformacijoje tenka verslams, ypač dideliems, kurie jau dabar privalo arba artimiausiu metu privalės atskleisti informaciją apie tvarumą savo finansinėse ataskaitose ir interneto svetainėse bei imtis priemonių valdyti tvarumo rizikas savo tiekimo grandinėse. Tačiau, įgyvendinant įvairias su tvarumu susijusias iniciatyvas, itin svarbu įvertinti, ar geri norai nebus kvalifikuoti kaip konkurencijos teisės pažeidimas, galintis grėsti solidžiomis baudomis.

Reikalavimai dėl tvarumo rizikų valdymo tiekimo grandinėje

Iki šių metų liepos į ES valstybių, įskaitant Lietuvą, teisės aktus turės būti perkelta direktyva dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Vadovaujantis šios direktyvos reikalavimais, didelės įmonės ir įmonių grupės (turinčios daugiau kaip 25 mln. eurų turto, didesnę kaip 50 mln. eurų apyvartą, 250 ir daugiau darbuotojų: pakanka atitikti bent du kriterijus iš trijų) privalės finansinėse ataskaitose bei interneto svetainėse skelbti informaciją, skirtą suprasti, kokį poveikį įmonė daro tvarumui ir kaip įvairios su tvarumu susijusios rizikos gali paveikti įmonę. Reikalavimai taip pat taikomi kai kurioms finansų sektoriaus įmonėms bei daugeliui įmonių, kurių akcijomis prekiaujama biržoje.

Visą straipsnį skaitykite delfi.lt.