2020 m. liepos 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) paskelbė sprendimą vadinamojoje „Schrems II“ byloje (byla C-311/18, žr. visą tekstą ir pranešimą spaudai), kuris smarkiai paveiks asmens duomenų perdavimą už ES ir EEE ribų. Tikėtina, kad sprendimas įneš neaiškumo ir susiskaldymo visoje Europoje. Duomenų perdavimo teisėtumas veikiausiai bus tikrinamas dar atidžiau, tad verslui svarbu darsyk gerai įvertinti savo veiklos atitiktį duomenų apsaugos teisės aktams.

Kaip nurodo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, ji kartu su kitų ES valstybių narių institucijomis artimiausiu metu turėtų pateikti papildomus paaiškinimus bei rekomendacijas dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims priemonių naudojimo.

Pagrindinės išvados:

  • ESTT pripažino negaliojančiu Europos Komisijos sprendimą dėl ES ir JAV „Privatumo skydo“ – panašiai kaip 2015-aisiais dėl „Saugaus uosto“ principų. Tai reiškia, kad asmens duomenų perdavimas į JAV remiantis vien tik „Privatumo skydu“ tampa neteisėtas.
  • Europos Komisijos standartinės sutarčių sąlygos (SSS) lieka galioti. Tačiau duomenų eksportuotojai kiekvienu atveju turi patikrinti, ar vien tik SSS naudojimas užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, iš esmės lygiavertį ES garantuojamai apsaugai. Atliekant šį vertinimą būtina atsižvelgti į trečiosios šalies teisės aktus, ypač susijusius su trečiosios šalies valdžios institucijų galimybe naudotis duomenimis. Esant poreikiui, duomenų eksportuotojas privalo taikyti papildomas apsaugos priemones, pavyzdžiui, SSS papildymus. Tikėtina, kad duomenų perdavimui į JAV vien SSS naudojimas nebus laikomas pakankamu.
  • Duomenų eksportuotojai yra įpareigoti sustabdyti arba nutraukti duomenų perdavimą, jei duomenų gavėjas nesilaiko SSS ir (arba) papildomų apsaugos priemonių. Jei duomenų eksportuotojas nepritaiko papildomų apsaugos priemonių arba, jeigu reikia, nesustabdo ar nenutraukia duomenų perdavimo, tai bus laikoma BDAR pažeidimu. Šiuo atveju kompetentingos priežiūros institucijos turi pačios sustabdyti arba nutraukti duomenų perdavimą.

Daugiau skaitykite čia (anglų k.).

Mūsų duomenų apsaugos specialistai yra pasirengę Jums padėti, jei turėtumėte klausimų, kaip užtikrinti duomenų perdavimo teisėtumą.