Nuo rugsėjo 2 d. įsigaliojo Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (Taisyklės) pakeitimai.

Ką tai reiškia vystytojams?

 • Sudarant valstybinės žemės nuomos ir pirkimo–pardavimo sutartis, griežčiau tikrinama statinių būklė ir tinkamumas naudoti pagal paskirtį;
 • griežčiau vertinama, koks faktiškai valstybinės žemės sklypo plotas reikalingas statiniams eksploatuoti;
 • reikšmingai pailgėja statiniams eksploatuoti reikalingos valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo terminai;
 • nuomininkai, atlikdami statinių kapitalinį remontą, jeigu keičiama statinių paskirtis, turi gauti valstybinės žemės nuomotojo sutikimą.

Žemės nuomos ir pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymas: svarbiausi taisyklių pakeitimai

 • Įtvirtintas naujas reikalavimas pateikti ne senesnius kaip vienerių metų statinio nusidėvėjimo duomenis, nurodytus nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje, t.y. turėti atnaujintą kadastro duomenų bylą.
 • Nustatyta nauja pareiga valstybinės žemės nuomos ar pirkimo – pardavimo procedūrą vykdančiai institucijai prieš sudarant sutartį atlikti faktinių duomenų patikrinimą vietoje bei įvertinti, ar:
  • o statiniai yra naudojami pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų tiesioginę paskirtį;
  • o statiniams reikia viso žemės sklypo ploto.
 • Tuo atveju, kai atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje bus nustatyta, kad statiniai nenaudojami ar jų faktinė būklė galimai neatitinka Nekilnojamojo turto registre nurodytos informacijos, statinio būklę vertins statinio naudojimo priežiūrą atliekanti institucija. Jeigu bus nustatyta, kad statinys netinkamas naudoti pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jo tiesioginę paskirtį, valstybinės žemės nuomos ar pirkimo – pardavimo sutartis nebus sudaroma.
 • Jeigu bus nustatyta, kad nuomojamas ar ketinamas parduoti valstybinės žemės sklypo plotas yra didesnis, nei yra būtinas jame esantiems statiniams eksploatuoti, bus inicijuojamas valstybinės žemės sklypo pertvarkymas (padalinimas), suprojektuojant tokio dydžio žemės sklypą, kuris reikalingas esamiems statiniams eksploatuoti.

Pakeistos valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo taisyklės

 • Įtvirtintas papildomas reikalavimas nuomininkui, pateikti ne senesnius kaip vienerių metų statinio nusidėvėjimo duomenis, nurodytus nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje, t.y. turėti atnaujintą kadastro duomenų bylą.
 • Įtvirtinta taisyklė, kad perleidžiant žemės nuomos teisę tiek į visą valstybinės žemės sklypą, tiek į žemės sklypo dalį, atliekamas faktinių duomenų patikrinimas vietoje įvertinti, ar valstybinės žemės sklype esantys statiniai yra tinkami naudoti ir yra naudojami pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą jų tiesioginę paskirtį.
 • Nustačius, jog valstybinės žemės sklypo dalyje esantys statiniai neturi aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo (priskiriami kiemo statiniams, pagalbinio ūkio statiniams ir pan.), valstybinės žemės nuomos sutartis nebus sudaroma.
 • Pakeista nuomos teisių perleidimo įforminimo tvarka. Pagal naują tvarką, perleidžiant žemės nuomos teisę tiek į visą žemės sklypą, tiek į jo dalį, atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje, su nauju nuomininku pasirašoma valstybinės žemės nuomos sutartis, t.y. nebeliko nuostatos, kad perleidžiant nuomos teisę tik pakeičiama valstybinės žemės nuomos sutartis joje įrašant naująjį nuomininką, o sąlygos naujam nuomininkui nekeičiamos.

Įtvirtinta nuomininko pareiga prieš atliekant statinių kapitalinį remontą, kai keičiama statinio paskirtis, gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą.

Sutikimas atlikti kapitalinį statinio remontą, kai keičiama statinio paskirtis, bus išduodamas, kai:

 • pagal savivaldybės bendrąjį planą, išnuomojamame žemės sklype (teritorijoje) numatoma plėtoti veiklą, neatitinkančią statinio ar įrenginio tiesioginės paskirties, įrašytos Nekilnojamojo turto kadastre, ir
 • pakeičiama išnuomoto valstybinės žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas ir statinys nebegali būti naudojamas pagal tiesioginę paskirtį, atitinkančią išnuomoto valstybinės žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą.