Sandra Aleksandravičienė

Vyresnioji teisininkė

Kalba

lietuvių, anglų

Paslaugos

Sektoriai

Šalis

Lietuva

Apie mane

Esu „Sorainen“ Nekilnojamojo turto ir statybos komandos vyresnioji teisininkė. Konsultuoju klientus įvairiais su nekilnojamojo turto sandoriais susijusiais klausimais, ypač didelę patirtį esu sukaupusi dirbama su privalomai notarine tvarka tvirtinamais sandoriais.

Daugiau

Nekilnojamasis turtas. Su nekilnojamojo turto sandoriais dirbu nuo pat karjeros pradžios. Sukaupta patirtis bei žinios leidžia sėkmingai prisidėti kartu su komanda rengiant, derinant bei įgyvendinat įvairius su nekilnojamuoju turtu susijusius sandorius – nuo nekilnojamojo turto perleidimo, suvaržymo, pertvarkymo ir nuomos iki nekilnojamąjį turtą valdančių bendrovių akcijų įsigijimo sandorių.

Patirtis notariato srityje. Iki prisijundama prie „Sorainen“ dirbau notaro biure, buvau kandidatė į notarus (asesorė), atstovaudavau notarui jam negalint eiti pareigų. Dirbdama notariato srityje įgijau ne tik įvairiapusiškų žinių, susijusių su žemės ir kito nekilnojamojo turto sandoriais, bet ir susipažinau su daugeliu kitų teisės sričių – įmonių, šeimos, paveldėjimo teisės ir kitomis. Ši patirtis padeda plačiau pažvelgti į klientų poreikius bei užtikrinti, kad sandoriai ne tik atspindėtų tikrąją šalių valią, bet ir atitiktų įstatymų reikalavimus.

Rizikų vertinimas. Mano prioritetas yra ilgalaikė nauda klientams, todėl visada stengiuosi identifikuoti visas galimas sandorių rizikas ir numatyti galimas jų pasekmes, kad sandoriai ateityje nesukeltų teisminių ginčų tarp šalių.

Išsilavinimas

  • Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)