Lietuvoje toliau palaipsniui švelninamas karantinas. Parengėme naujausių karantino apribojimų pakeitimų apžvalgą.

Prekyba, paslaugos ir renginiai

 1. Jau leidžiama parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 m2 vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.
 2. Jau leidžiama organizuoti visų tipų transporto priemonių praktinius ir teorinius mokymus.
 3. Nuo 2020 m. gegužės 18 d. valstybės ir savivaldybių institucijoms ar valstybės ir savivaldybių įmonėms neprivaloma dirbti ir aptarnauti klientus nuotoliniu būdu.
 4. Nuo 2020 m. gegužės 18 d. leidžiama organizuoti nedidelius renginius atvirose erdvėse, jeigu renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 30 asmenų (žiūrovų) ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 m2 plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis kaip 2 m atstumas tarp asmenų.
 5. Nuo 2020 m. gegužės 18 d. nebetaikomi grožio paslaugų teikimo apribojimai.
 6. Iš dalies atnaujinama ugdymo įstaigų veikla ir nuo 2020 m. gegužės 18 d. leidžiama vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį vaikų švietimą.
 7. Nuo 2020 m. gegužės 18 d. leidžiama palaipsniui pradėti teikti planines odontologijos paslaugas.
 8. Nuo 2020 m. gegužės 18 d. leidžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla nuo 8 iki 22 valandos (darbo laiko ribojimas netaikomas, kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams asmenims ir kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse).
 9. Nuo 2020 m. gegužės 18 d. leidžiama pat lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla nuo 8 iki 22 valandos.
 10. 2020 m. gegužės 25 d. tęsiamas ugdymo įstaigų veiklos atnaujinimas ir leidžiama:
  • vykdyti pradinį ugdymą;
  • teikti švietimo pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;
  • organizuoti konsultacijas mokyklose vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas pasiruošti brandos egzaminams bei teikti jiems švietimo pagalbą;
  • vykdyti mokinių ugdymą specialiosiose mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • vykdyti mokinių ugdymą bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse;
  • bendrojo ugdymo mokykloms vesti mokyklose individualias ir grupines konsultacijas ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, kurie neturėjo tinkamų sąlygų mokytis nuotoliniu būdu;
  • vykdyti aukštojo mokslo studijas, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu;
  • vykdyti profesinį mokymą, kurio neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu arba kai jis vykdomas individualių užsiėmimų principu.
 1. Nuo 2020 m. gegužės 30 d. panaikinamas sveikatinimo paslaugų centrų, teikiančių poilsio ir SPA paslaugas, veiklos draudimas.
 2. Nuo 2020 m. gegužės 30 d. leidžiama organizuoti aukšto meistriškumo sporto varžybas atvirose ir uždarose erdvėse nedalyvaujant žiūrovams.

Keliavimas

 1. Panaikintas draudimas Lietuvos piliečiams išvykti iš Lietuvos ir atnaujinami kai kurie skrydžiai.
 2. Nuo 2020 m. gegužės 15 d. panaikintas draudimas Lenkijos piliečiams ir rezidentams, keliaujantiems darbo, verslo ar studijų tikslais, atvykti į Lietuvą, jeigu jie per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo nebuvo išvykę iš Lenkijos.
 3. Nuo 2020 m. gegužės 15 d. panaikintas draudimas Estijos ir Latvijos piliečiams ir rezidentams atvykti į Lietuvą, jeigu jie per pastarąsias 14 dienų iki atvykimo nebuvo išvykę iš Baltijos šalių.
 4. Nuo 2020 m. gegužės 15 d. privaloma 14-os dienų izoliacija nebetaikoma:
  • Estijos, Latvijos ir Lenkijos piliečiams ir rezidentams, atvykstantiems į Lietuvą, jei jie keliavo tik savo šalyje (Estijoje, Latvijoje ar Lenkijoje);
  • Lietuvos piliečiams, grįžtantiems iš Estijos, Latvijos ar Lenkijos, jei jie keliavo tik toje šalyje, iš kurios parvyksta (Estijoje, Latvijoje ar Lenkijoje).

Kita veikla

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. sporto įstaigų veiklos draudimas netaikomas sportininkų aukšto meistriškumo pratyboms, taip pat fizinio aktyvumo pratyboms, kai jas veda instruktorius ar treneris ir kai pratybose dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų (išskyrus artimus giminaičius) ir kai užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 m2 plotas vienam asmeniui ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ar asmenų grupių.