Lietuvos teismai pirmą kartą pasisakė dėl populiarios akcininkų sutarties nuostatos, įpareigojančios akcijas parduodantį asmenį užtikrinti, kad naujasis akcininkas taptų sutarties šalimi. Tokio pobūdžio ginčai Lietuvos teismų praktikoje nėra dažni. Tad šiame komentare nagrinėjamos bylos pavyzdys yra išskirtinis ir leidžiantis įvertinti teismų požiūrį į akcininkų ginčus. Šis teismo sprendimas siunčia svarbią žinutę verslui. Kokia ji?

Apie akcininkų sutartis

Akcininkų sutartimi akcininkai sureguliuoja tarpusavio santykius bei esmines bendrovės valdymo taisykles. Pavyzdžiui, sutaria taisykles dėl įmonės valdymo organų ir (ar) jų narių formavimo ir išrinkimo, bendrovės pelno paskirstymo, informacijos teikimo akcininkams, akcijų išpirkimo ar akcijų opciono bei dėl akcininkų tarpusavio ginčų sprendimo tvarkos. Pavyzdžių gali būti dar daugiau. Akcininkų sutartyse sutinkamos sąlygos, įpareigojančios parduodantį akcininką užtikrinti, kad naujasis akcininkas taptų akcininkų sutarties šalimi. Taip daroma siekiant garantuoti, kad akcininkų pasikeitimo atveju naujieji akcininkai būtų įpareigoti laikytis akcininkų sutartyje sutartos tvarkos.

Visą straipsnį skaitykite lrytas.lt.