Vincas Šniutė

Teisininkas

Kalba

lietuvių, anglų, rusų

Paslaugos

Šalis

Lietuva

Apie mane

Esu Ginčų sprendimo ir rizikos valdymo komandos teisininkas. Talkinu kolegoms konsultuojant ir atstovaujant klientams visuose teisminių ginčų sprendimo ir arbitražo proceso etapuose. Siekiu pasiūlyti į komercinius klientų tikslus orientuotas teisines konsultacijas, kurios padėtų jiems priimti informuotus sprendimus nuo pat ginčo pradžios iki jo išsprendimo.

Daugiau

Ginčų sprendimas. Talkinu kolegoms rengiant procesinius dokumentus, atliekant analizes, rengiant teisines išvadas ir konsultuojant klientus.

Tarptautinė patirtis. Siekiu į įvairius teisinius klausimus žvelgti iš plačios tarptautinės perspektyvos, kad konkrečiu atveju galėčiau surasti tinkamą teisinį sprendimą. 2022 m. dalyvavau „Erasmus“ mainų programoje Utrechto universitete, kur gilinausi į Europos Sąjungos teisės ir technologijų sritį. Taip pat 2021 m. baigiau Harvardo teisės mokyklos „CopyrightX“ kursą apie JAV autorių teisę.

Į verslą orientuotas požiūris. Aktyviai dalyvauju seminaruose, konferencijose ir paskaitose verslo, ekonomikos bei finansų temomis, siekdamas geriau suprasti klientų verslo specifiką ir industriją. 2019 m. išklausiau Jeilio universiteto internetinį kursą „Finansų rinkos“. Esu įsitikinęs, kad siekiant rasti tinkamiausius teisinius sprendimus, būtina įsigilinti į komercinius klientų verslo aspektus.

Akademinis tobulėjimas. Nuolat dalyvauju nacionaliniuose ir regioniniuose teismo proceso inscenizacijos konkursuose, pavyzdžiui, „Pro et Contra“ ir „Sorainen Student Academy Moot Court“. Nacionaliniame „Pro et Contra’21“ konkurse mano teisinis memorandumas įmonių ir akcininkų ginčų tema buvo pripažintas geriausiu teisiniu memorandumu. 2020 m. kaip bendraautorius parengiau straipsnį „Ginkluoti bepiločiai orlaiviai: ar įmanoma apsaugoti civilius?“, kurį publikavo Vilniaus universitetas.

Išsilavinimas

  • Vilniaus universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)
  • Utrechto universitetas, Nyderlandai („Erasmus“ mainų programa)
  • Harvardo teisės mokykla, JAV („CopyrightX“ programa)
  • Jeilio universitetas, JAV (internetinis finansų rinkų kursas)
  • Leopold-Franzens universitetas Insbruke, Austrija (Medicinos ir sveikatos teisės vasaros mokykla)

Priklausau šioms organizacijoms

  • Europos teisės studentų asociacija (ELSA)
  • Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų mokslinė draugija