Vakar Seimas pritarė Valstybės gynybos fondo paketui, kuris sudaro prielaidas šalies gynybos finansavimą didinti iki 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) 2025-2030 m. laikotarpiu.

Seimui nepritarus gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimams, gynybos fondo paketas turėtų būti sudaromas iš keturių dalių:

  1. solidarumo įnašo pratęsimo,
  2. pelno mokesčio,
  3. akcizų sprendimų ir
  4. saugumo įnašo koncepcijos, pagal kurią būtų taikomas 10% įnašas draudimo sutartims, netaikant jo gyvybės draudimu ir fizinių asmenų civilinės atsakomybės draudimui. Pastaroji koncepcija yra pateikta viešai konsultacijai ir dėl jos įgyvendinimo įstatymo projektas dar tik bus rengiamas ir dėl jo bus balsuojama atskirai.

Atsižvelgiant į tai, jog dalis mokestinių sprendimų jau priimta, žemiau pateikiame apžvalgą, kaip šis įstatymų paketas pakeis Lietuvos mokestinę sistemą.

Pelno mokesčio įstatymas

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimu standartinį (15 proc.) bei lengvatinį (5 proc.) pelno mokesčio tarifus nuspręsta didinti vienu procentiniu punktu, atitinkamai iki 16 proc. ir 6 proc. Padidinus pelno mokesčio tarifus, kartu iki 16 proc. didėja dividendų apmokestinimas, iki 6 proc. didėja pelno, gauto iš MTEP veikloje sukurto ir patentuoto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo, apmokestinimas.

Įstatymo pakeitimais taip pat atsisakyta sektorinių pelno mokesčio lengvatų. Tiksliau, pakeitimai susiję su sveikatos priežiūros ir draudimo sektoriais. Sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš PSDF (privalomojo sveikatos draudimo fondo) lėšų, bus priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, t. y. visos sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas bus priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, nepriklausomai nuo to, iš kokių lėšų paslaugos bus apmokėtos, o su šių pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas bus galima priskirti leidžiamiems atskaitymams. Panašus pakeitimas įsigalios ir draudimo sektoriui, t. y., didesnė pajamų dalis bus apmokestinama pelno mokesčiu.

Be šių sektorių lengvatų panaikinimo, papildomi ribojimai įvedami automobilių įsigijimo kainos ir nuomos išlaidų atskaitymui. Naujoji leidžiamų atskaitymų tvarka bus siejama su automobilio CO2 emisija.

Šie aktualūs pakeitimai įsigalios nuo 2025 metų ir bus taikomi apskaičiuojant ir deklaruojant 2025 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Akcizų įstatymas

Pakeitimu įtvirtinta, jog nuo 2025 metų iki 2027 metų bus palaipsniui didinami akcizų tarifai etilo alkoholiui, alkoholiniams gėrimams bei tabako produktams ir jiems alternatyviems produktams.

Pakeitime numatytas akcizų didinimas gazoliams apims dvi dedamąsias – išlaikoma pastovioji akcizų dalis bei bus įvedama kintamoji dalis. Pastaroji taip pat bus įvedama nuo 2025 metų, didinama 2026 metais ir galiojanti iki 2030 metų. Aktualios pakeitimų nuorodos: 1, 2.

Solidarumo įnašas

2024 metų birželio 18 dieną Seimas taip pat priėmė Laikinojo solidarumo įnašo pakeitimo įstatymą, kuriuo nurodoma, jog bankų solidarumo mokestis bus renkamas dar vienerius metus, t.y. bankai šį mokestį mokės ir 2025 metais.

                      

Turite klausimų? Mūsų Mokesčių komanda yra pasirengusi padėti.