Nuo šiol pareiga tam tikrą informaciją teikti Lietuvos bankui nustatoma ir nelicencijuojamas finansines paslaugas teikiančioms įmonėms. Lietuvoje įsisteigusios nebankinės finansų įmonės ar jų filialai, teikiantys B2B skolinimo (įskaitant hipotekines paskolas) ir B2B finansinės nuomos (lizingo) paslaugas bei atitinkantys reikšmingumo kriterijų, Lietuvos bankui privalės teikti duomenis apie skolininkus ir jiems suteiktas skolos priemones. Šios finansų įmonės taip pat turės teisę gauti duomenis iš Paskolų rizikos duomenų bazės savo reikmėms.

Iki naujų reikalavimų įsigaliojimo pareigą teikti duomenis į Lietuvos banko administruojamą Paskolų rizikos duomenų bazę turėjo tik licencijuojamas paslaugas Lietuvoje teikiantys paskolų rinkos dalyviai, o vien B2B skolinimo veikla užsimatys subjektai tokios pareigos neturėjo.

Reikšmingumo kriterijus

Finansų įmonė bus laikoma reikšminga, jei jos skolos priemonių verslui bendroji vertė dvejus finansinius metus iš eilės (metų pabaigos duomenimis) yra lygi 50 mln. eurų arba didesnė.

Šiame kontekste skolos priemonės verslui suprantamos kaip bet kokios skolos priemonės, suteiktos:

  • Lietuvos rezidentams juridiniams asmenims (išskyrus tos pačios grupės įmones) ir
  • fiziniams asmenims, kurie verčiasi individualia veikla arba pagal verslo liudijimą ir skolinasi verslo tikslais.

Minimalus duomenų teikimo terminas yra ketveri metai. Tai reiškia, kad finansų įmonės nebebus laikomos reikšmingomis ir nebeturės duomenų teikimo pareigos, jei jų skolos priemonių verslui bendroji vertė nebesieks 50 mln. eurų ketverius finansinius metus iš eilės.

Lietuvos bankas kiekvienais metais ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. paskelbs reikšmingų finansų įmonių sąrašą (šių metų sąrašą galima rasti čia). Naujai identifikuotos reikšmingos įmonės turės 18 mėnesių pasirengimo laikotarpį, kad galėtų pradėti teikti duomenis į PRDB.

Rekomendacijos įmonėms

Nors pasirengimo duomenų teikimui terminas yra gana ilgas, realus pasirengimo procesas praktikoje, ypač priklausomai ar ketinama naudoti vidinę IT infrastruktūrą ar pasitelkti trečiuosius asmenis, gali pareikalauti nemažų laiko ir finansinių resursų. Todėl įmonėms, kurios jau yra minėtame sąraše, arba kurioms yra nemaža tikimybė jame atsidurti kitais metais, rekomenduojame iš anksto įsivertinti tokio įsipareigojimo įtaką įmonės veiklai ir tolesniems jų verslo procesams.

Kita vertus, nepaisant to, kad už Lietuvos banko nustatytos informacijos teikimo pažeidimus juridinių asmenų vadovams gresianti  bauda yra gana nedidelė, nereikėtų pamiršti ir kitų galimų neigiamų padarinių dėl šio reikalavimo nesilaikymo, tokių kaip reputacinė rizika ar atsakomybė prieš investuotojus ar verslo partnerius.