Lietuvoje nuo šio mėnesio įsigaliojo naujas investicinių fondų reguliavimas, kuris, pasak teisininkų, daugiausiai aktualus labiau patyrusiems investuotojams, o pokyčių atneš ne tik jiems, bet ir investicijų valdytojams.

Vyriausybė dar pernai spalį pritarė kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) veiklą reglamentuojančių įstatymų projektams, kuriais numatoma mažinti administracinę naštą investiciniams fondams ir sukurti palankesnes sąlygas jų veiklai, o kartu – ir daugiau verslo finansavimo alternatyvų bei galimybių investuoti mūsų šalyje.

Augustas Klezys, „Sorainen“ partneris, sako, kad Lietuvoje nuo šiol taip pat sudarytos galimybės platinti ES ir EEA registruotus investicinius vienetus (akcijas) neprofesionaliems investuotojams. Iki šiol tokių jie galėjo būti platinami tik profesionaliems investuotojams.

Ponas Klezys taip pat sako, kad įsigaliojus naujam reguliavimui IISKIS galės suteikti paskolas ar įsigyti (perimti) jas iš trečiųjų asmenų.

„Vis dėlto, investavimo į paskolas veiklai numatomi gana griežti reguliaciniai reikalavimai. Teisę investuoti į paskolas turės tik uždarojo tipo KIS, taip pat bus taikomi specialūs informacijos atskleidimo, rengiamų dokumentų, investavimo objekto bei investicinius sprendimus priimančių asmenų kvalifikacijos reikalavimai“, – sako p. Klezys.

Plačiau skaitykite vz.lt.