Komunalinės paslaugos

„Sorainen“ biurai suvienija jėgas siekdami padėti mūsų regione veikiančioms tarptautinėms ir vietos komunalinių paslaugų sektoriaus bendrovėms užtikrinti sklandžius santykius su tiekėjais, klientais ir valstybės institucijomis. Konsultuojame įmones, kurių specializacija – atliekų tvarkymas, nafta, biomasė, vandentiekis arba kitos komunalinės paslaugos. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie to, kad būtų užtikrintas vandens tiekimas, tinkamas nuotekų valymas ir sklandus perdirbimo procesas.

Galime jums padėti šiose srityse

 • komunalinių paslaugų sektoriaus projektų vystymas (pvz., jėgainių ir termofikacinių elektrinių planavimas; statyba ir modernizavimas; tinklų jungtys; saugyklos)
 • aplinkos apsaugos reguliavimas (pvz., poveikio aplinkai vertinimas, derybos su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei su vietos bendruomenėmis)
 • komunalinių paslaugų projektų finansavimas (viešojo ir privataus sektorių partnerystė ir koncesija)
 • atitikties ir reguliavimo klausimai (licencijos, leidimai, specialiosios nuostatos, kovos su papirkinėjimu nuostatos, atitiktis reikalavimams prekybos srityje, atitikties programų rengimas)
 • komunalinių paslaugų sektoriaus bendrovių valdymas ir veikla (įmonių ir darbo teisės klausimai)
 • viešieji pirkimai komunalinių paslaugų sektoriuje
 • mokesčiai ir muitai, socialinė apsauga
 • konkurencijos teisė (pvz., draudžiami susitarimai, piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, kartelių tyrimas)
 • kainų ir tarifų tvirtinimas
 • tiekimo ir tinklo sutartys
 • ginčų sprendimas
 • investicijų apsauga
 • apyvartinių taršos leidimų prekyba
 • atsinaujinančiųjų išteklių energija

Susisiekite