Telekomunikacijos

Mūsų integruota telekomunikacijų srityje besispecializuojanti komanda turi visapusiškos patirties konsultuojant tiek vietos operatorius, susiduriančius su sudėtingomis problemomis, tiek tarptautines bendroves, kurias domina klausimai, susiję su žengimu į vietos rinką. Sektoriuje, kurio pagrindą sudaro naujosios technologijos, visada tenka spręsti begalę kompleksinių klausimų, susijusių su teikiamų paslaugų rūšies nustatymu, reguliavimu, sąžiningos konkurencijos užtikrinimu ir kitomis sritimis. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad klientams neliktų jokių neatsakytų klausimų.

Galime jums padėti šiose srityse

 • reguliavimo ir atitikties klausimai, įskaitant licencijavimą
 • bylinėjimasis, atstovavimas ginčuose, susijusiuose su telekomunikacijų sektoriumi
 • viešieji pirkimai elektroninių ryšių sektoriuje
 • visų rūšių tiesioginis (angl. point-to-point) ryšys
 • visų rūšių transliacijos ir multimedija
 • visų rūšių tinklai, įskaitant fiksuotojo ryšio, belaidžio ryšio ir palydovinius tinklus
 • dažnių paskirstymas ir numeracija
 • interneto paslaugos, įskaitant OTT paslaugas (tokias kaip IP telefonija ir IPTV), naujoji žiniasklaida
 • įrenginių atitiktis reikalavimams
 • vartotojų apsaugos klausimai
 • įmonių ir darbo teisės klausimai
 • investavimas, įmonių įsigijimai ir susijungimai, bendros įmonės, ribotos ir neribotos atsakomybės subjektai
 • projektų finansavimas ir draudimas
 • viešieji pirkimai
 • mokesčiai ir muitai, socialinė apsauga
 • etika ir atitiktis (taip pat kova su korupcija ir reguliavimas)

Susisiekite